ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειώνει τα επιτόκια η Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας προχωρά σε μειώσεις των σταθερών επιτοκίων των στεγαστικών της δανείων έως 0,50 της μονάδας και των δανείων επαγγελματικής στέγης έως 0,45 της μονάδας. Ειδικότερα:

– Τα βασικά σταθερά επιτόκια στεγαστικής πίστης, για 2, 3, 5, 10 και 15 έτη μειώνονται έως μισή ποσοστιαία μονάδα.

– Το σταθερό επιτόκιο επαγγελματικής στέγης για 3 έτη μειώνεται από 6,35% σε 5,90%, για 6 έτη μειώνεται από 6,75% σε 6,30%, για 10 έτη μειώνεται από 6,95% σε 6,70% Παράλληλα, το προνομιακό σταθερό επιτόκιο επαγγελματικής στέγης για 1 έτος μειώνεται σε 5%, ενώ συνεχίζεται η διάθεση του προνομιακού προγράμματος στεγαστικής πίστης με σταθερό επιτόκιο 3,75% για 2 έτη.