ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προ των πυλών αύξηση κεφαλαίου και είσοδος νέων στρατηγικών μετόχων στην Aspis Bank

Αρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank και την είσοδο νέων στρατηγικών μετόχων. Το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κατατέθηκε ήδη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σύντομα αναμένεται η έγκρισή του.

Την ερχόμενη Τρίτη, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Χρήστος Σορώτος θα βρεθεί ξανά στο Λονδίνο, όπου θα έχει σειρά επαφών με επενδυτικούς οίκους οι οποίοι θα αναλάβουν το εγχείρημα της αύξησης.

Ενδιαφέρον για την κάλυψη των αδιάθετων δικαιωμάτων, που θα προκύψουν λόγω της αδυναμίας του μητρικού ομίλου της «Ασπίς Πρόνοια» να καλύψει πλήρως το ποσοστό συμμετοχής του, έχουν δείξει τραπεζοασφαλιστικοί όμιλοι τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Τις διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους θα πραγματοποιήσει ο διεθνής οίκος που θα επιλεγεί από τη διοίκηση της τράπεζας, κάτι που αναμένεται να ανακοινωθεί είτε στο τέλος της εβδομάδας είτε αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση της 4ης Οκτωβρίου. Θα εκδοθούν 128 εκατομμύρια νέες μετοχές, οι οποίες θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους της τράπεζας με αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλαιά. Η τιμή διάθεσης δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Σημειώνεται πως ο όμιλος «Ασπίς Πρόνοια» ελέγχει το 67% των μετοχών της τράπεζας. Αν δεν ασκηθούν τα δικαιώματα, η συμμετοχή του ομίλου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης θα περιοριστεί περίπου στο 23%.

Σε ό, τι αφορά την ανησυχία για την οικονομική κατάσταση της τράπεζας και τις επιπτώσεις της κατάρρευσης του μητρικού ασφαλιστικού ομίλου, τόσο η διοίκηση της τράπεζας όσο και στελέχη της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας καθώς τόσο η ρευστότητα όσο και η κεφαλαιακή βάση της τράπεζας διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα. Στο πρώτο εξάμηνο το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου διαμορφώθηκε στα 132 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται στο 8,8% σε ενοποιημένη βάση και 10,4% σε ατομική βάση. Σημειώνεται ότι η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί στενά εδώ και πολύ καιρό την πορεία του ομίλου και για την περαιτέρω θωράκιση της τράπεζας και του συστήματος είχε επιβάλει από τον περασμένο Οκτώβριο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Aspis Βank.

Από την πλευρά της, η τράπεζα με ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι οι κύριες δραστηριότητές της δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από τις εξελίξεις στις ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου. Υπολογίζεται ότι από τη συμμετοχή της Aspis Bank στο μετοχικό κεφάλαιο της «Ασπίς Πρόνοια» ΑΕΓΑ, που ανέρχεται σε 9,97%, τα αποτελέσματα της τράπεζας για την εφετινή χρήση θα επιβαρυνθούν κατά 13 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια θα μειωθούν κατά 5 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω του μηδενισμού της αξίας των μετοχών της εταιρείας στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Επιπλέον η τράπεζα έχει χορηγήσει δάνεια και εγγυητικές επιστολές προς εταιρείες του ομίλου «Ασπίς Πρόνοια» ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες όμως εξασφαλίζονται από ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Στο πρώτο εξάμηνο του 2009 το ενεργητικό της Aspis Bank ανήλθε στα 2,65 δισ. ευρώ από 2,62 δισ. ευρώ στα τέλη του 2008 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1%. Οι χρηματοδοτήσεις μετά από προβλέψεις μειώθηκαν κατά 5,6% και διαμορφώθηκαν στα 2 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν 11% φτάνοντας τα 2,21 δισ. ευρώ από 1,99 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2008.