ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάληψη υπεργολαβίας 50 εκατ. από Προοδευτική

Τη μεγαλύτερη σύμβαση των τελευταίων ετών υπέγραψε η διοίκηση της Προοδευτικής, καθώς κατέληξε σε συμφωνία με την κοινοπραξία των εταιρειών Vinvi Construction Grands Projects S. A. – Hochtief Construction A. G. – Ακτωρ ATE – J&P Αβαξ A. E. – Αθηνά ATE για την ανάληψη της εκτέλεσης υπεργολαβίας ύψους 50 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά τμήματα του έργου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσάκωνα, ενώ το γεωγραφικό του αντικείμενο θα καθοριστεί εντός του προσεχούς διμήνου, μετά την επίλυση ζητημάτων σχετικών με απαλλοτριώσεις. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε πρόσφατα στην «Κ» ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Κούτλας, από το 2012 και μετά δεν αποκλείεται η Προοδευτική να έχει αποχωρήσει από τον κατασκευαστικό κλάδο, πραγματοποιώντας στροφή σε άλλες δραστηριότητες, που προς το παρόν δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Σημειώνεται, πάντως, ότι δεν έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση.

Πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της δρομολογούμενης τριπλής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε χθες το «πράσινο φως» από το υπ. Ανάπτυξης, όπως ανακοινώθηκε σχετικά. Συγκεκριμένα, το υπουργείο ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Προοδευτικής κατά το ποσό των 7.295.775 ευρώ με την καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την έκδοση 24.319.250 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ, με αναλογία μιας νέας κοινής ονομαστικής μετοχής για κάθε μία παλαιά.

Επίσης, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ με την καταβολή μετρητών και την κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων υπέρ της εισόδου στην εταιρεία νέων στρατηγικών επενδυτών. Τέλος, θα γίνει μία επιπλέον αύξηση κεφαλαίου, κατά το ποσό των 4,99 εκατ. ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της εταιρείας, με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των πιστωτών της Προοδευτικής, των οποίων οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν.