ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αξιολογήθηκε το 82% των αιτήσεων στα φωτοβολταϊκά

Η ΡΑΕ ολοκλήρωσε την εξέταση αξιολόγησης του 82% των αιτήσεων για φωτοβολταϊκά μικρότερα των 150 κιλοβάτ και του 58% των αιτήσεων για φωτοβολταϊκά μεγαλύτερης ισχύος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η αρμόδια αρχή, η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών που έχουν συνδεθεί με το σύστημα και προσφέρουν ενέργεια, έχει πενταπλασιαστεί σε σχέση με τον Αύγουστο του 2008. Ανέρχεται σε 33,5 μεγαβάτ, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, καθώς αντίστοιχες μονάδες ισχύος άνω των 33 μεγαβάτ έχουν υπογράψει με το ΔΕΣΜΗΕ συμβόλαια διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε σύνολο 6.840 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σε όλη την επικράτεια για μικρά φωτοβολταϊκά, οι 3.005 αιτήσεις αφορούν σταθμούς σε μη διασυνδεδεμένα νησιά και από αυτές έχουν εξεταστεί οι 2.856 και έχουν εκδοθεί 2.770 αποφάσεις εξαίρεσης. Για 149 αποφάσεις αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει η αξιολόγηση. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, κατατέθηκαν συνολικά 3.835 αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 2.586, άμεσα αποστέλλονται άλλες 165, ενώ έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά στοιχεία για περίπου 800 αιτήσεις από τις υπόλοιπες 1.084. Σε ό, τι αφορά τα φωτοβολταϊκά άνω των 150 κιλοβάτ για τα οποία απαιτείται άδεια, σε αυτή τη φάση η PAE εξετάζει αιτήσεις του κύκλου του Αυγούστου 2007 και παράλληλα, ολοκληρώνει τον έλεγχο των αιτημάτων επαναξιολόγησης. Συνολικά, οι εγκεκριμένες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν 771 μεγαβάτ, ενώ αυτές που βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης αντιστοιχούν σε 1.452 μεγαβάτ. Για αιολικούς σταθμούς έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής ή αδειοδοτηθεί 527 έργα ισχύος 7.897 μεγαβάτ και έχουν επιπλέον αξιολογηθεί άλλες 115 αιτήσεις ισχύος 3.510 μεγαβάτ. Για μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς έχουν εκδοθεί άδειες για 301 έργα ισχύος 671,5 μεγαβάτ και για σταθμούς βιομάζας 24 αιτήσεις ισχύος 110,3 μεγαβάτ.