ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε «λουκέτο» οδεύει πλέον η Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία

Σε λουκέτο φαίνεται να οδηγείται τελικώς η Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία καθώς, σύμφωνα και με τις δηλώσεις της διοίκησής της, η εταιρεία έχει πλέον εισέλθει σε «μη αναστρέψιμη» πορεία. Στην έκτακτη γενική συνέλευση της 19ης Φεβρουαρίου, κατέστη σαφές ότι η τμηματική ενίσχυση του ομίλου με συνολικό ποσό ύψους 36,6 εκατ ευρώ πραγματοποιήθηκε με τρόπο τέτοιο που δεν επέτρεψε την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας. Επιπλέον, η διοίκηση της εταιρείας επισήμανε ότι δεν διαφαίνεται προοπτική περαιτέρω χρηματοδότησης της εταιρείας από τις έως σήμερα συνομιλίες με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Η ανακοίνωση αυτή οδήγησε σε παραίτηση δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εν. Κλω., τους κ. Ν. Παπαπάνο και Λ. Θεοδώρου, με αποτέλεσμα να απομείνουν δύο μέλη του Δ. Σ. τα οποία είναι αδύνατο να ασκήσουν τη διαχείριση της εταιρείας. Πλέον, η εταιρεία οδηγείται σε νέα γενική συνέλευση, αύριο, προκειμένου να εκλεγούν τα δύο νέα μέλη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. Σε κάθε περίπτωση, έγινε ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της τελευταίας διετίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον καταμερισμό της χρηματοδότησης. Οπως αποδεικνύεται, ποσό 19,5 εκατ. ευρώ διατέθηκε στους εργαζόμενους, ποσό ύψους 9,2 εκατ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία, 5 εκατ. ευρώ είχαν ως αποδέκτη το Δημόσιο και 2,9 εκατ ευρώ αξιοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κινήσεως. Ας σημειωθεί ότι η υπουργός Οικονομίας & Ανταγωνιστικότητας, Λ. Κατσέλη, δεσμεύτηκε την περασμένη εβδομάδα να στηρίξει τον κλάδο συνολικά, μεταξύ άλλων μέσω του ΕΣΠΑ και του ΤΕΜΠΜΕ, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί επί του θέματος της Εν. Κλω., στο προεδρείο του Συνδέσμου Ελλήνων Κλωστοϋφαντουργών.