ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

PepsiCo HBH: Με ζημίες 23 εκ. ευρώ στη χρήση 2011


Μείωση των πωλήσεων και αύξηση των ζημιών κατέγραψε το 2011 η
εταιρεία PepsiCo HBH, δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία
αναψυκτικών, η οποία ελέγχεται από τον αμερικανικό όμιλο PepsiCo.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο
μειώθηκαν σε 90,42 εκατ. ευρώ, από 106,20 εκατ. ευρώ την
προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι πτώση κατά 14,9% σε ποσοστό
και κατά 15,78 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η εταιρεία περιόρισε κατά τέσσερις εκατοστιαίες μονάδες το
μεικτό της περιθώριο (39,1% έναντι 43,1% το 2010), γεγονός που
οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 35,37 εκατ. ευρώ έναντι
μεικτών κερδών 45,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-22,7%) και στην
καταγραφή EBITDA -9,03 εκατ. ευρώ και EBIT -13,63 εκατ. ευρώ.
Παρουσίασε ζημία προ φόρων 23,16 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι ζημίας
προ φόρων 22,36 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση.


www.kathimerini.gr