ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάγκη για σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου τονίζουν οι έμποροι της Αθήνας

Την αδήριτη ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 17ης
Ιουνίου 2012, τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας σε επιστολή του
προς τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων τού ελληνικού
κοινοβουλίου.

Στην επιστολή σημειώνεται ότι «ο λογαριασμός της ακυβερνησίας είναι
ήδη πολύ βαρύς για το εμπόριο, όπου αντικατοπτρίζεται η εικόνα της
οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού τής χώρας και
απαιτείται, περισσότερο από ποτέ, τα πολιτικά κόμματα να σταθούν
στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες τους,
σεβόμενα τη βούληση τού ελληνικού λαού για τη μορφή της κυβέρνησης
που επιθυμεί».

Με την ευκαιρία αυτή ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, επαναδιατυπώνει
τα μείζονος σημασίας θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, για
την αναβάθμιση της πρωτεύουσας και της αγοράς της, όπως το
παρεμπόριο, η ανάγκη εφαρμογής ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τις
πορείες, τις συγκεντρώσεις και τις διαμαρτυρίες, η προώθηση
ρύθμισης ζητημάτων εμπορικής χωροταξίας και η λήψη μέτρων για τη
λαθρομετανάστευση και την ασφάλεια των πολιτών.


Πηγή: ΑΜΠΕ