ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΨΗ : Ρευστότητα: αναγκαία συνθήκη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας

Η σταθερά αυξητική πορεία των ελληνικών εξαγωγών τους τελευταίους μήνες μας δίνει πολλές ελπίδες για το σύνολο της πορείας της ελληνικής οικονομίας. Οι ελληνικές εξαγωγές το 2010 αυξήθηκαν σε ποσοστό άνω του 10%, ενώ τα στοιχεία για τις ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο 2011 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών από τον περσινό Ιανουάριο ανέρχεται σε 44%, συνεχίζοντας την έντονα ανοδική πορεία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010.

Πρέπει όμως να καταστεί σαφές ότι η πορεία αυτή θα ήταν εξασφαλισμένη αν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις διέθεταν την απαραίτητη ρευστότητα που θα τους δώσει τη δυνατότητα να εξάγουν σε περισσότερες αγορές επιτυχημένα. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για τον ρυθμό συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα τον Φεβρουάριο 2011, δείχνουν ότι διαμορφώθηκε σε -0,3% από 0,2% τον Ιανουάριο 2011.

Αντιλαμβανόμενοι στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) τις διαστάσεις που έχει λάβει το πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας στο σύνολο της εξαγωγικής επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, επιχειρήσαμε να προβούμε σε μια σφυγμομέτρηση των τάσεων και των προσδοκιών των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τη χρηματοδότησή τους από τις τράπεζες. Τα αποτελέσματα σκιαγραφούν τη δυσφορία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά το θέμα της ρευστότητας. Συγκεκριμένα αναφέρω ότι 44% του δείγματος κρίνει τη συνεργασία του με τις τράπεζες από «κακή» έως «πολύ κακή» για το 2010, ενώ 62% των επιχειρήσεων προσδοκούν ότι το 2011 η συνεργασία τους με τις τράπεζες θα είναι χειρότερη.

Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη και στοχευμένη ενίσχυση των εξαγωγικών τους δράσεων. Σε αυτό το πλαίσιο και από το βήμα που μου δίνει ο ΣΕΒΕ, καλώ τις τράπεζες να στηρίξουν έμπρακτα τους Ελληνες εξαγωγείς, παρέχοντας την απαιτούμενη ρευστότητα στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, η οποία σήμερα δεν είναι επαρκής, ζητώντας παράλληλα την άμεση ενεργοποίηση του Ταμείου Εξωστρέφειας Go2Market, το οποίο θα πρέπει να παράσχει άμεσα διάφορες μορφές εγγυοδοτήσεων, μέσω των οποίων θα ενισχυθεί δραστικά η ρευστότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

* Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας.