ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυστηρότερα πλέον τα κριτήρια χορήγησης δανείων σε επιχειρήσεις

Μέχρι το 2008, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων ήταν ελαστικότερη και η ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων γινόταν κάτω από το πρίσμα της ύπαρξης κεφαλαίων προς διάθεση και την εμπιστοσύνη σε μια αναπτυσσόμενη και ευημερούσα οικονομία. Ενδεικτικό είναι ότι σε περιπτώσεις μικρών χορηγήσεων αρκούσε να υπάρχει ικανοποιητικός τζίρος για να γίνει χορήγηση έως και 40% αυτού. Επίσης η ανταγωνιστική πολιτική μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων οδήγησε σε χαμηλές τιμολογιακές πολιτικές (επιτοκιακή επιβάρυνση μεταξύ 5% και 11%).

Ομως μετά το 2008 τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Την τελευταία διετία οι συνολικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά περίπου 8%, ενώ ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 17%. Ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης από 20% το 2006 έπεσε στο 2,5% φέτος. Τα νέα επιχειρηματικά δάνεια, από ετήσιο ρυθμό αύξησης άνω του 20% το 2008, προσεγγίζουν φέτος το μηδέν.

Επίσης, τα κριτήρια χρηματοδότησης άλλαξαν. Σε πολλές περιπτώσεις επιβαλλόταν ο περιορισμός των πιστωτικών ορίων και η δραστική μείωση των άνευ εξασφαλίσεων χρηματοδοτήσεων. Σήμερα, λύση δίνεται σε κάποιες περιπτώσεις με τη χρήση επιπλέον εξασφαλίσεων και τη μετατροπή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο, δηλαδή 5, 7 ή 10 χρόνια. Επίσης συνεχώς δημιουργούνται νέα προϊόντα που ρυθμίζουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αλλωστε ήρθε και ο νόμος 3816 που όσες επιχειρήσεις είχαν καθυστερήσεις πάνω από 90 ημέρες τις ρύθμιζε ώστε να τις πληρώσουν δίνοντας δύο χρόνια πληρωμή τόκων και τα πέντε επόμενα το κεφάλαιο.

Τα πιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπα με αιτήματα πελατών τους για πάγωμα των καταβολών και στη συνέχεια αποπληρωμή του κεφαλαίου σε πολλές δόσεις. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ζητούνται συνήθως είναι:

-Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων και των φορέων τους.

-Βεβαιώσεις τραπεζών για τυχόν οφειλές επιχειρήσεων και των φορέων τους.

Η έκθεση «Τράπεζες και Χρηματοδότηση» συντάχθηκε στο πλαίσιο δραστηριοποίησης του Συνδέσμου Ανωτάτων Στελεχών Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου που εκπροσωπεί μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και αριθμεί περισσότερα από 135 μέλη. Πρόεδρος είναι ο Γ. Εφραιμίδης, εκτελεστικός διευθυντής ICAP Group. Η συγκεκριμένη έκθεση συντάχθηκε από τους: Δ. Σκαλαίο (συντονιστής, Managing Partner της Sigma Catalyst Partners), Ευάγγ. Γεωργίου (διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου στον ΔΑΕ), Στυλιανή Βερτινάκη (σύμβουλος Ανάπτυξης στην Ionios Brokers), Θ. Γεωργακόπουλο (διευθυντής Πίστης στη Millennium), Π. Μπατσαρισάκη (διευθυντής στην Anasigrotisis) και Ζωή Σπυριδάκη (Credit Rirsk Manager στη Eurobank EFG Factors).