ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατά 17,7 δισ. μειώθηκαν οι καταθέσεις

Η διασφάλιση της ρευστότητας αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε μια περίοδο που οι καταθέσεις μειώνονται (και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό τους τελευταίους μήνες) και τη διατραπεζική αγορά να παραμένει κλειστή για τις εγχώριες τράπεζες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 191,9 δισ. ευρώ στα τέλη Μαΐου, παρουσιάζοντας σε σχέση με τον Απρίλιο απώλειες 4,9 δισ. ευρώ (-2,5%). Από τις αρχές του έτους, οι καταθέσεις έχουν μειωθεί κατά 17,7 δισ. (-8,4%). Το κενό ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την παρέμβαση της ΕΚΤ, που έχει χορηγήσει στις εγχώριες τράπεζες ρευστότητα ύψους 97,5 δισ. ευρώ.