ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστροφή 17 εκατ. από την Αλουμίνιον Ελλάδος στη ΔΕΗ

Το ποσό των 17 εκατ. ευρώ πλέον τόκων θα πρέπει να ανακτήσει το ελληνικό Δημόσιο από την «Αλουμίνιον της Ελλάδος» και εν συνεχεία να το αποδώσει στη ΔΕΗ, σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ποσό αντιστοιχεί στα μειωμένα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, που πλήρωνε η «Αλουμίνιον της Ελλάδος» στη ΔΕΗ το διάστημα 2007-2008, κατά παράβαση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης περί κρατικών ενισχύσεων. H απόφαση εκδόθηκε χθες και αφορά προσφυγή που είχε καταθέσει η ΓΕΝΟΠ στην E. E. το 2008.

H E. E. έκρινε ότι η «Αλουμίνιον της Ελλάδος» πλήρωνε το ηλεκτρικό ρεύμα στην τιμή που προέβλεπε η προτιμησιακή σύμβαση του 1960 με την ΠΕΣΙΝΕ, η οποία είχε λήξει τον Μάρτιο του 2006. H «Αλουμίνιον» σταμάτησε να κάνει χρήση των προτιμησιακών αυτών τιμολογίων τον Μάρτιο του 2008, ημερομηνία που η ΔΕΗ κέρδισε την έφεση προηγούμενης δικαστικής απόφασης που είχε δικαιώσει την πρακτική της «Αλουμίνιον». Στο μεταξύ διάστημα, όμως, η «Αλουμίνιον», με βάση την απόφαση της E. E., επωφελήθηκε από την τιμολογιακή διαφορά έναντι των ανταγωνιστών της κατά 17,4 εκατ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να ανακτήσει το ελληνικό Δημόσιο προσαυξημένα με τους τόκους. Κύκλοι της εταιρείας τόνιζαν χθες ότι αναμένουν την απάντηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ η εταιρεία θα προσβάλει την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι τα βασικά επιχειρήματα στα οποία θα στηριχθεί η «Αλουμίνιον» είναι ότι η χρήση του προτιμησιακού τιμολογίου της ΠΕΣΙΝΕ έγινε με απόφαση δικαστηρίου, καθώς επίσης και ότι οι ανταγωνιστές της, στο σύνολό τους ξένες εταιρείες, πληρώνουν το ρεύμα κατά 30% φθηνότερα από την ίδια.