ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΡΑΕ: ανάγκη αποτύπωσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ

Την έγκυρη, έγκαιρη και συνεχή αποτύπωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενσωμάτωση αυτού του ενδιαφέροντος στον σχεδιασμό του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σε σχετική εισήγησή της την οποία έθεσε από χθες σε δημόσια διαβούλευση. Μάλιστα, η ΡΑΕ προτείνει η καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος να γίνεται με κριτήριο όχι την τρέχουσα ικανότητα των δικτύων, αλλά με βάση τις μελλοντικές ανάγκες.

Η ΡΑΕ προέβη σε αυτήν την ενέργεια, καθώς, όπως η ίδια επισημαίνει, «η ανάπτυξη του συστήματος ειδικά σε ό, τι αφορά τη διείσδυση σταθμών ΑΠΕ είναι δυσχερής, λόγω της αβεβαιότητας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι τα επενδυτικά σχέδια σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν εξαιτίας των περιορισμών του συστήματος μεταφοράς», που μεταφράζονται σε κορεσμένα δίκτυα.

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, θα πρέπει να ενισχυθεί και το υφιστάμενο πλαίσιο σχεδιασμού του συστήματος μεταφοράς. Ειδικότερα, θα πρέπει: α) να προσδιορισθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα κριτήρια για τη σύνδεση μονάδων παραγωγής (ΑΠΕ ή συμβατικών) καθώς και φορτίων, έτσι ώστε να είναι πλήρως τεκμηριωμένες οι σχεδιαστικές αλλαγές που τις αφορούν, η διάκρισή τους και το κόστος που η διάκριση αυτή συνεπάγεται.

Η ΡΑΕ προτείνει ακόμη να διερευνηθούν τα θέματα σύνδεσης των συμβατικών μονάδων παραγωγής με έμφαση στη δέσμευση των επενδυτών αναφορικά με τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του σταθμού τους, εφ’ όσον οι μονάδες αυτές επηρεάζουν το όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ. Τέλος, η ΡΑΕ προτείνει κι ένα προσωρινό μέτρο προκειμένου να μπορούν να εντάσσονται έργα ΑΠΕ σε ένα κορεσμένο δίκτυο. Πρόκειται για το μέτρο των περικοπών ενέργειας, κατά το οποίο ο παραγωγός, κατόπιν συμφωνίας, μπορεί να εισαγάγει στο δίκτυο όσες κιλοβατώρες εκείνο μπορεί να απορροφήσει, που προφανώς είναι λιγότερες από εκείνες που έχει παράξει, χωρίς να αποζημιώνεται για τις υπόλοιπες.