ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΗ: ταμειακές… διευκολύνσεις για τους απεργούς

Με δόσεις οι οποίες θα ανέρχονται σε 50 ευρώ τον μήνα θα γίνει η παρακράτηση μισθού σε όσους εργαζόμενους της ΔΕΗ απήργησαν κατά τις πρόσφατες πολυήμερες κινητοποιήσεις του Ιουνίου. Μπορεί, λοιπόν, το κόστος για τη ΔΕΗ εξαιτίας της εκτόξευσης της Οριακής Τιμής του Συστήματος στη χονδρική αγορά λόγω της απεργίας να έφτασε στα 4 εκατ. ευρώ την ημέρα, όμως τώρα οι υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή πληρώνουν το τίμημα με ταμειακές διευκολύνσεις. Ειδικότερα, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ κατά τη συνεδρίασή του στις 27 Ιουλίου 2011 εγκρίθηκε η παρακράτηση σε δόσεις, των προς περικοπή ποσών, από τη μισθοδοσία των μισθωτών που συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις του Ιουνίου, κάτι που αποδεικνύεται και από το απόσπασμα πρακτικών που δημοσιοποιεί η επιχείρηση στην ιστοσελίδα της. Η παρακράτηση γίνεται οικειοθελώς και θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Οσοι επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν σχετική ρύθμιση που θα προβλέπει την παρακράτηση μέσω ισόποσων δόσεων των 50 ευρώ τον μήνα μέχρι εξοφλήσεως του ποσού, ενώ σε ποσά που είναι μικρότερα των 50 ευρώ θα γίνεται εφάπαξ. Η παρακράτηση σε δόσεις υπόκειται σε πληρωμή χαρτοσήμου και τόκου.

Θα πρέπει να επισημανθεί, πάντως, ότι παρόμοια τακτική έχει εφαρμοσθεί και ύστερα από απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζομένων στον στενό δημόσιο τομέα και όχι σε μια εισηγμένη στο Χρηματιστήριο επιχείρηση. Για παράδειγμα, μετά την πολυήμερη απεργία των δασκάλων το φθινόπωρο του 2006, η παρακράτηση έγινε με δόσεις, με πρωτοβουλία των προϊσταμένων εκκαθαριστών μισθοδοσίας σε κάθε διεύθυνση.