ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόταση 34 μέτρων για την οικονομία

Προτάσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας καταθέτει στο πλαίσιο του διαλόγου ο κ. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης, πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ και της Nuntius Χρηματιστηριακής. Η ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να μειωθούν περαιτέρω οι δαπάνες από ορισμένα υπουργεία και η άρση του φόρου διανομής στα μερίσματα και της έκτακτης εισφοράς στις κερδοφόρες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πνεύμα αυτό, καθώς θα επιτρέψουν την εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Παράλληλα, πρέπει να εφαρμοσθούν μέτρα στο πρότυπο άλλων χωρών όπως του Λουξεμβούργου ή της Κύπρου στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος απαρτίζεται από τις τράπεζες, τις χρηματιστηριακές εταιρείες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις επενδυτικές εταιρείες, και επιπλέον υπάρχουν και οι εποπτεύοντες οργανισμοί, όπως Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο. Κύριος γνώμονας των 34 μέτρων που προτείνονται είναι ο επαναπατρισμός κεφαλαίων, η διαμόρφωση ελκυστικού φορολογικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση των ελληνικών ναυτιλιακών επενδύσεων, η λήψη φορολογικών μέτρων που στοχεύουν στην ανάπτυξη, η δημιουργία ΑΕΔΑΚ στα πρότυπα του Λουξεμβούργου κ.λπ.