ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέλος ασφάλειας από τον ΟΛΠ στα εμπορεύματα

Στην επιβολή τέλους ISPS Code (κώδικας για την ασφάλεια των λιμένων από έκνομες ενέργειες) ανά έμφορτο εμπορευματοκιβώτιο εισαγωγής ή εξαγωγής ύψους 9,80 ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.) στην κοινή Ελεύθερη Ζώνη Τύπου 1, ύστερα από συμφωνία με τη ΣΕΠ (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά), θυγατρική της κινεζικής Cosco, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η καταβολή του νέου τέλους ΙSΡS Code θα ξεκινήσει από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2011.

Σε ανακοίνωσή του ο ΟΛΠ σημειώνει ότι η απόφαση για επιβολή Τέλους ISPS Code, προκειμένου να ενταχθεί ο Πειραιάς μεταξύ των ασφαλέστερων τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων των ευρωπαϊκών λιμένων, ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη της ΣΕΠ και αφού εξετάσθηκαν συγκεκριμένες παράμετροι.

Μεταξύ αυτών είναι: 1) Η εμπειρία από τον σχετικό κανονισμό 725/2004 της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς και οι οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). 2) Η ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική. 3) Τα κοστολογικά δεδομένα της εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ISPS ή των ισοδύναμων μέτρων. 4) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου 2011 στα γραφεία του ΟΛΠ Α.Ε., μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε., ΣΕΠ Α.Ε. και Διεθνούς Ναυτικής Ενωσης (ΔΝΕ) όπου οι εκπρόσωποι της ΔΝΕ διατύπωσαν την άποψη περί της ελάχιστης δυνατής επιβάρυνσης των χρηστών του λιμένα. 5) Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς και 6) Τα τέλη ISPS τα οποία καταβάλλονται σε όλους τους εμπορευματικούς σταθμούς των μεγάλων ευρωπαϊκών λιμανιών.

Επίσης, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι με βάση τα ανωτέρω αποφασίσθηκαν «η καθιέρωση τέλους ΙSΡS Code ανά έμφορτο εμπορευματοκιβώτιο εισαγωγής ή εξαγωγής ανταποδοτικού των παρεχομένων υπηρεσιών, το τέλος ορίζεται σε 9,80 ευρώ, ποσό το οποίο καλύπτει μέρος του κόστους εφαρμογής των απαιτούμενων συστημάτων ασφαλείας και η έναρξη καταβολής του ανωτέρω τέλους ΙSΡS Code από την 15 Σεπτεμβρίου 2011».

Επίσης, στο πλαίσιο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ο ΟΛΠ μίσθωσε πέντε νέα λεωφορεία για τη μεταφορά των τουριστών των κρουαζιερόπλοιων.