ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ασπίδα στις καταθέσεις τραπεζών

Στα δύο θα διαχωρίζονται οι μικρές τράπεζες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας προκειμένου να προστατεύονται οι καταθέσεις τους, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Στην «καλή» τράπεζα που θα τίθεται υπό τον έλεγχο του Δημοσίου θα περνούν οι καταθέσεις και τα εξυπηρετούμενα δάνεια. Αλλη διάταξη προβλέπει ότι η προσφυγή των τραπεζών στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα γίνεται με αντάλλαγμα κοινές μετοχές, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισμό του ελέγχου τους από τους υφιστάμενους μετόχους.