ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη για τα εμπορικά της Lamda

Στα 3,2 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι ζημίες σε ενοποιημένο επίπεδο για τον όμιλο της Lamda Development στο α΄ εξάμηνο 2011 έναντι ζημιών 16,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, λόγω της μείωσης των ζημιών από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων. Η εισηγμένη με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών επισημαίνει ότι «τα ικανοποιητικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας και επομένως, της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας των τριών εμπορικών κέντρων, παρά τη βαθιά ύφεση που επικρατεί στον χώρο του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα (η πτώση των πωλήσεων υπολογίζεται μεταξύ 25%-30%), καθώς και στα έσοδα από συμμετοχές και μερίσματα λόγω της Eurobank Properties». Τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου (εξαιρουμένου του φόρου ακίνητης περιουσίας ύψους 0,6 εκατ.) παρουσιάζουν μείωση κατά 2%, λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής περικοπής των εξόδων.