ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ενίσχυσης των κεφαλαίων

Η σχέση ανταλλαγής καθορίστηκε σε 5 νέες κοινές μετοχές της Alpha Bank για κάθε 7 κοινές μετοχές της Eurobank, που αντιστοιχεί σε σχέση ανταλλαγής 0,714 μετοχές της Alpha Bank γα κάθε μία μετοχή της Eurobank. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το 57% της νέας τράπεζας θα αντιστοιχεί στους παλαιούς μετόχους της Alpha Bank και το 43% στους παλαιούς μετόχους της Εurobank.

Το σχέδιο ενίσχυσης των κεφαλαίων του νέου ομίλου συνολικού ύψους 3,9 δισ. ευρώ περιλαμβάνει:

– Σειρά οργανικών πρωτοβουλιών που αναμένεται να δημιουργήσουν το ισοδύναμο κεφαλαίων Core Tier 1 ύψους 1,8 δισ. ευρώ (πώληση των δραστηριοτήτων της Eurobank στην Τουρκία, αναδιάρθρωση ισολογισμού κ.ά.).

350 εκατ. ευρώ από μετατροπή των υφιστάμενων ομολογιακών τίτλων Tier 1 της Εurobank σε κοινές μετοχές.

– 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση υποχρεωτικά μετατρέψιμων τίτλων, που θα καλυφθούν από την Paramount. Το ετήσιο κουπόνι της έκδοσης θα είναι 10% και η τιμή μετατροπής 1,7 ευρώ ανά μετοχή (που αντιστοιχεί σε έκπτωση της τάξης του 20% σε σχέση με την pro-forma τιμή της μετοχής του ενιαίου σχήματος της 26ης Αυγούστου).

– Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 δισ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Πρόθεση της διοίκησης είναι η αύξηση να είναι εγγυημένη από τους αναδόχους.

Το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης θα έχει στο μεγαλύτερο μέρος του ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012. Μετά την υλοποίηση του σχεδίου, ο pro-forma δείκτης Core Tier 1 της νέας τράπεζας θα ανέλθει στο 14%, σημαντικά υψηλότερα από το όριο 10% που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής θα είναι ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος και επικεφαλής του διοικητικού σχήματος θα είναι δύο συνδιευθύνοντες σύμβουλοι, ο κ. Δημήτριος Μαντζούνης, που θα έχει την ευθύνη των κεντρικών λειτουργικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ελέγχου, και ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος, που θα έχει την ευθύνη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.