ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κερδών στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Κερδοφόρος παρέμεινε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος κατέγραψε κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας της τάξεως των 500.000 ευρώ, έναντι 1,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, μια μείωση της τάξεως του 73,6%. Οσον αφορά τον κύκλο εργασιών, αυτό διαμορφώθηκε σε 413,8 εκατ. ευρώ, έναντι 275 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 50%, κυρίως λόγω των αυξημένων πωλήσεων στους τομείς των κατασκευών και της θερμικά παραγόμενης ενέργειας. Αντίστοιχα, η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 56,5 εκατ. ευρώ, έναντι 30,8 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 83,3%.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ

Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν σε 107,5 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο συνολικός καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε 687,5 εκατ. ευρώ, καθώς ο όμιλος κατέχει χρηματικά διαθέσιμα ύψους 249,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 937,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 732,8 εκατ. ευρώ.

Με βάση σχετική ανακοίνωση, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ανέρχεται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ, το 16% του οποίου προέρχεται από τις αγορές της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 321,4 εκατ. ευρώ έναντι 233 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2010, σημειώνοντας αύξηση κατά 37,9%.