ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν επιβαρύνουμε τη ΔΕΗ, λένε ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί

Οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί δεν αποκομίζουν κέρδη από τον μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους των μονάδων φυσικού αερίου, αλλά συμπληρώνουν το έλλειμμα παραγωγής στην αγορά με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον μοναδικό προμηθευτή ενέργειας. Την άποψη αυτοί εκφράζουν στελέχη του Συνδέσμου που εκπροσωπεί τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς (ΕΣΑΗ) με αφορμή τους ισχυρισμούς του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ κ. Αρθούρου Ζερβού για επιβάρυνση της επιχείρησης με ένα κόστος της τάξης των 270 εκατ. ευρώ το 2012 από τη λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού. Στελέχη του ΕΣΑΗ χαρακτηρίζουν αναληθή τα στοιχεία της ΔΕΗ και παραθέτουν στη διάθεση της «K» στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι η πραγματική επιβάρυνση της ΔΕΗ από τον μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους (Cost Recovery) ήταν στο α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους 36,3 εκατ. ευρώ περίπου, ή 70 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, και όχι 270 εκατ. ευρώ που αναφέρει ο κ. Ζερβός. Υποστηρίζουν μάλιστα, παραθέτοντας τα σχετικά στοιχεία, ότι εάν η ΔΕΗ παρήγε την ποσότητα που παρήγαγαν οι ιδιωτικές μονάδες, και η οποία ανήλθε στο εξάμηνο στις 4,2 τεραβατώρες, τότε θα της κόστιζε 20 εκατ. ευρώ περισσότερα απ’ όσα πλήρωσε για να αγοράσει την ενέργεια αυτή, λόγω χαμηλότερης απόδοσης των δικών της μονάδων.

Λανθασμένη η εκτίμηση της ΔΕΗ

Η εκτίμηση της ΔΕΗ για κόστος 270 εκατ. ευρώ είναι, σύμφωνα με τον ΕΣΑΗ, τελείως λανθασμένη και αβάσιμη και δημιουργήθηκε στη διοίκηση της ΔΕΗ επειδή απλώς δεν ελήφθησαν υπόψη τα πραγματικά στοιχεία.

Από τα απολογιστικά στοιχεία του ΛΑΓΗΕ για το εξάμηνο προκύπτει ότι η πραγματική παραγωγή των ιδιωτικών μονάδων ανήλθε σε 4,2 τεραβατώρες. H μεσοσταθμική τιμή στην ημερήσια αγορά, Ex Ante, που λαμβάνει υπόψη την πρόβλεψη για παραγωγή, ανήλθε σε 63,2 ευρώ η μεγαβατώρα και η μεσοσταθμική τιμή, Ex Post, που λαμβάνει υπόψη την πραγματική παραγωγή, ανήλθε στα 81,8 ευρώ η μεγαβατώρα. H μεσοσταθμική τιμή φυσικού αερίου ήταν 40,1 ευρώ η μεγαβατώρα, ενώ η μέση απόδοση των ιδιωτικών μονάδων κυμάνθηκε στο 53% και των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ στο 46%. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, αν αποτιμηθεί η παραγωγή των ιδιωτικών μονάδων με τιμή Ex Ante, η αξία της ανέρχεται σε 265,7 εκατ. ευρώ. H πραγματική αξία της παραγωγής υπολογίζεται όμως αν αυτή αποτιμηθεί με βάση το μεταβλητό κόστος των ιδιωτικών μονάδων, και ανέρχεται σε 362,6 εκατ. ευρώ.