ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ETAIPIKH ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

«Ορόσημο» για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. χαρακτηρίζεται το έτος 2011 από τη διοίκηση του ομίλου στο «μήνυμά» της με το οποίο προλογίζει την έκδοση του «Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011». Αλλωστε, τον χαρακτηρισμό επιβεβαιώνουν οι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα αυτό, με κυρίαρχη τη δημιουργία νέας Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του ομίλου, με απευθείας αναφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο και με στρατηγική και λειτουργική εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι αξίες

Παράλληλα και η μετονομασία του Απολογισμού –από «Κοινωνικός» που ήταν και συνόδευε τον Ετήσιο Απολογισμό σε «Βιώσιμης Ανάπτυξης»– ανταποκρίνεται τόσο στον επαναπροσδιορισμό της προσέγγισης του ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη, όσο και στην επανεξέταση του σκοπού, των αξιών και του οράματός του.

Ενα όραμα, που συστρατεύει τον «κάθε εργαζόμενο της S&B να συνεισφέρει προσωπικά, κάθε χρόνο, στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης». Και από τις αρχές του 2012 η επίτευξη των στόχων αυτών υποστηρίζεται και επικυρώνεται από τη συσταθείσα Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στις εξαιρετικές επιδόσεις του έτους 2011 αναφέρεται η κλειστή αποθήκη ξηρού μπετονίτη που εγκαινιάσθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στις εγκαταστάσεις στη Μήλο και η οποία θα βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδιαιτέρως τις εκπομπές σκόνης. Η διαχείριση των εκπομπών σκόνης αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα που αντιμετωπίζει ο όμιλος κατά την επεξεργασία των πρώτων υλών. Για τον λόγο αυτό, στις εγκαταστάσεις της Μήλου γίνονται τακτικές μετρήσεις προκειμένου τα επίπεδα να παραμένουν κάτω από τα κανονιστικά όρια. Οι επιδόσεις στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως και για την υγιεινή και την ασφάλεια, παρακολουθούνται με τακτικούς εσωτερικούς έλεγχους και από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ως το τέλος 2011 οι εγκαταστάσεις στις οποίες παράγεται το 79,2% των προϊόντων παρέμεναν πιστοποιημένες κατά το πρότυπο ΙSΟ 14001 για την περιβαλλοντική διαχείρισή τους. Και ο στόχος είναι ώς τα τέλη 2014 να έχουν πιστοποιηθεί οι εγκαταστάσεις στο σύνολό τους.

Εμφαση στην υγιεινή

Το 2011, η κοινωνική συνεισφορά των κατά τόπους εγκαταστάσεων της S&B –σε εκπαίδευση, περιβάλλον, έργα τοπικής υποδομής και για την υγεία– ανήλθε στο ποσό του 1,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 95% δαπανήθηκε στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή της Αθηνάς, στη Μήλο και στη Φωκίδα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εκπαίδευση για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις, για την οποία πραγματοποιήθηκαν 13.520 ώρες εκπαίδευσης. Επίσης, οι επενδύσεις και οι δαπάνες του ομίλου για την Υγιεινή και Ασφάλεια ανήλθαν κατά το 2011 σε 726.000 ευρώ και σε 249.000 ευρώ αντιστοίχως.