ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε ελεύθερη πτώση οι πωλήσεις ενδυμάτων

Σε διαρκή πτώση βρίσκονται την τελευταία διετία οι συνολικές λιανικές πωλήσεις των αλυσίδων καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων, όπως πιστοποιεί και η τελευταία σχετική μελέτη της ΙCΑΡ.

Συγκεκριμένα, η ραγδαία ανάπτυξη που οι αλυσίδες ενδυμάτων κατέγραφαν το διάστημα από το 1996 μέχρι και το 2008, παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση κατά 12,6% ανατράπηκε αιφνίδια το 2009, με τη συρρίκνωση της αγοράς (αξία πωλήσεων) κατά 12,2% συγκριτικά με το 2008.

Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και την επόμενη διετία, με την αξία των πωλήσεων ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων να υποχωρεί κατά 18,1% το 2010 συγκριτικά με το 2009, ενώ ακόμη μεγαλύτερη εκτιμάται ότι ήταν η μείωση της αγοράς το 2011 συγκριτικά με το 2010 αλλά και το 2012, μέχρι στιγμής έναντι του 2011.

Σημειώνεται ότι τα ενδύματα αποσπούν τη μερίδα του λέοντος από τις πωλήσεις των αλυσίδων, αντιστοιχώντας σε 85% περίπου, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά συμπληρωματικά προς την ένδυση είδη και αξεσουάρ. Τα γυναικεία είδη διατηρούν την πρωτοκαθεδρία επί των συνολικών πωλήσεων ενδυμάτων, καταλαμβάνοντας το 54%, ενώ ακολουθούν τα ανδρικά είδη με 27,5% και έπονται τα παιδικά είδη με 18,5%.

Η έρευνα της ICAP πιστοποιεί ότι η αγορά παραμένει εξαιρετικά κατακερματισμένη, με συνέπεια τα μερίδια αγοράς των περισσότερων αλυσίδων να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Περαιτέρω, ως αποτέλεσμα της κρίσης και της κάμψης της ζήτησης ο αριθμός των καταστημάτων μειώνεται την τελευταία τριετία.

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα εξάγονται και από τη χρηματοοικονομική ανάλυση δείγματος 81 επιχειρήσεων. Οπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, οι πωλήσεις τους μειώθηκαν κατά 10,9% το 2010, ενώ κατά 12,1% υποχώρησε το μεικτό κέρδος τους.

Συνέπεια αυτών αλλά και των ιδιαίτερα υψηλών λειτουργικών δαπανών, το καθαρό αποτέλεσμα μετατράπηκε σε ζημιογόνο το 2010, ενώ τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 63% το 2010 συγκριτικά με το 2009.