ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα

Μείωση των πωλήσεων

Στις 800.000 ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες μετά από φόρους της Autohellas στο α΄ εξάμηνο 2012 και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών την αντίστοιχη περίοδο ανήλθε στα 68,4 εκατ. ευρώ έναντι 81,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, λόγω κυρίως της σημαντικής επιβράδυνσης στην πώληση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που επιστρέφουν από μισθώσεις κατά 8,6 εκατ. ή 45,5%.

Οι ενοικιάσεις, που αποτελούν το βασικό αντικείμενο της εταιρείας, είχαν κάμψη κατά 4,5 εκατ. ή 7,2%. Η εταιρεία πλέον δραστηριοποιείται σε 5 χώρες του εξωτερικού, σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου ακολουθεί πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία της.

ΒΙΣ

Σε τροποποίηση των όρων των ομολογιακών της δανείων προχωρεί η ΒΙΣ Α.Ε. Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, προχωρεί σε αυτήν την κίνηση λόγω της επικείμενης λήξης του διμερούς μη μετατρέψιμου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου. Σημειώνεται ότι το δάνειο αυτό το έχει συνάψει αφενός με όμιλο τραπεζών, που αποτελείται από την Εμπορική Τράπεζα ως διοργανώτρια και τις Τ. Τ., FBB και Κύπρου, και ήταν αρχικού ύψους 14.000.000 ευρώ, και αφετέρου με την Τράπεζα Πειραιώς. Τον Ιούλιο το Δ.Σ. αποφάσισε τη μερική τροποποίηση των όρων τους και σε παράτασή τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014 για τα ποσά των 8.204.000 ευρώ και 1.729.200 ευρώ αντίστοιχα.

Η συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε στις 29 Ιουνίου 2012 αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011.

ΑΕΓΕΚ

Την παραίτηση του κ. Θεόδωρου Μέγγουλη, εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., και την αντικατάστασή του από τον κ. Γεώργιο Σκουλά, γνωστοποίησε η εταιρεία ΑΕΓΕΚ.

Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, έως τη λήξη της τριετούς θητείας του, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2015, έχει ως ακολούθως:

– Σωτήριος Γαβριήλ, πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος,

– Αθανάσιος Ευμορφόπουλος, αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος,

– Μιχαήλ Σίμας, αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος,

– Αθανασία Μαρούλη, διευθύνουσα σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος,

– Ιωάννης Τσιτσιλώνης, εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Σκουλάς, εκτελεστικό μέλος,

– Ευάγγελος Γαρμπής, μη εκτελεστικό μέλος,

– Μιχαήλ Κοράλλης, μη εκτελεστικό μέλος,

– Δημήτριος Μπούρλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

– Βασίλειος Γκουρογιάννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

– Ιωάννης Παπανδρέου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.