ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΜΑ

Συζήτηση για την απελευθέρωση των μεταφορών

Θέματα απελευθέρωσης των επιβατικών μεταφορών συζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης σε συνάντηση που είχε με τη διοίκηση της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού. Μετά τη συνάντηση ο υπουργός δήλωσε ότι «στο θέμα των οδικών μεταφορών προσπαθούμε να βάλουμε μία τάξη. Υπάρχει ήδη η δέσμευσή μας για απελευθέρωση της αγοράς. Μέχρι τον Μάρτιο του 2013 θα έχει ψηφιστεί νομοσχέδιο που θα αφορά συνολικά στο νέο πλαίσιο λειτουργίας κάθε είδους λεωφορείων και θα αποσκοπεί στην απελευθέρωση με κανόνες, με στόχο το 2015 να έχουμε ένα καινούργιο ευρωπαϊκό τοπίο». Ο κ. Χατζηδάκης θα υπογράψει απόφαση για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού σήματος στα τουριστικά λεωφορεία, προκειμένου να εξαλειφθούν φαινόμενα πειρατείας.

Η Μηχανική ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Π. Εμφιετζόγλου προέβη στις 6 Αυγούστου σε αγορά 18.000 κοινών μετοχών αξίας 3.240 ευρώ και 2.000 προνομιούχων μετοχών αξίας 220 ευρώ, στις 7 Αυγούστου αγόρασε 6.000 κοινές μετοχές αξίας 1.080 ευρώ και 700 προνομιούχες μετοχές αξίας 73,5 ευρώ και στις 8 Αυγούστου 2012 προέβη σε αγορά 1.000 προνομιούχων μετοχών αξίας 108 ευρώ.

Στις 30 Αυγούστου τα αποτελέσματα 6μήνου της Σιδενόρ

Η Σιδενόρ ενημέρωσε τις χρηματιστηριακές αρχές και το επενδυτικό κοινό ότι η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α΄ εξαμήνου 2012 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012, ενώ η τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή αναλυτών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012.

Εν τω μεταξύ, κατόπιν της ολοκλήρωσης του τακτικού φορολογικού ελέγχου της εταιρείας προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που ανέρχονται στο ποσό των 256.529,04 ευρώ. Οπως εξήγησε η διοίκηση της εταιρείας σε επιστολή της προς το Χ.Α., το ποσό αυτό αφορά τις χρήσεις 2007, 2008, 2009 και 2010. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι το προαναφερόμενο ποσό καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις προβλέψεις που έχει ήδη σχηματίσει η εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα των χρήσεων 2007 και 2008.

Διοικητικές αλλαγές στη Cyprus Popular Βank

Παραιτήθηκε o κ. Μιχάλης Σαρρής από τη θέση του μη εκτελεστικού προέδρου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Cyprus Popular Bank. Το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Σαρρή και εξέλεξε ομόφωνα ως μη εκτελεστικό πρόεδρό του τον κ. Ανδρέα Φιλίππου. Ο κ. Φιλίππου διετέλεσε επί σειρά ετών πρώτος ανώτερος διευθυντής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Ο νέος πρόεδρος του τραπεζικού ομίλου σπούδασε οικονομικά (B.Sc Econ) στο London School of Economics. Εργάστηκε αρχικά στο Γενικό Λογιστήριο, υπουργείο Οικονομικών (1964 – 1966) και στη συνέχεια στην Κεντρική Τράπεζα από το 1966 μέχρι την αφυπηρέτησή του το 2003, από τη θέση του πρώτου ανώτερου διευθυντή, υπεύθυνος για την Εποπτεία του Τραπεζικού Συστήματος. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών από το 1981 μέχρι το 1993 και επαναδιορίστηκε το 2003. Διετέλεσε και στο παρελθόν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Λαϊκής Τράπεζας (2003 – 2006), καθώς επίσης της Swissport Cyprus Ltd. και της CP Reinsurance Ltd., αλλά και μέλος της Επιτροπής Φορολογικής Αμνηστίας.

Νέα οργανωτική δομή από την Τράπεζα Κύπρου

Στo πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσής του το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου έχει υιοθετήσει νέα δομή, με στόχο την πιο αποτελεσματική του διεύθυνση βάσει της οποίας όλοι οι ανώτεροι γενικοί διευθυντές και οι γενικοί διευθυντές αναφέρονται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο του συγκροτήματος. Η νέα οργανική δομή του συγκροτήματος έχει ως ακολούθως:

α) Ανώτεροι γενικοί διευθυντές Συγκροτήματος οι κ. Χρ. Χατζημιτσής και Ν. Καρυδάς.

β) Γενικός διευθυντής Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας, Γ. Σειραδάκης, γενικός διευθυντής Operations, Αρ. Στυλιανού, γενικός διευθυντής Πληροφορικής και Ο&Μ, Λ. Εισοδίου, γενικός διευθυντής Αγορών, Χρ. Πατσαλίδης, γενικός διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Κύπρου, Χ. Πουαγκαρέ, γενικός διευθυντής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γ. Χριστοδουλίδης, γενικός διευθυντής Μεγάλων Επιχειρήσεων Κύπρου, Φ. Στασόπουλος, γενικός διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, Α. Ανδρεαδάκης και γενικός ελεγκτής Συγκροτήματος, Κ. Τσολάκης.