ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοίγει ο δρόμος για μείωση του ενεργειακού κόστους στις βιομηχανίες

Ενα πάγιο αίτημα των βιομηχάνων κλωστοϋφαντουργίας για τη μείωση του ενεργειακού κόστους βρήκε ανταπόκριση σε πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έπειτα από σχετική καταγγελία της Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας. Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ καλεί τη ΔΕΗ να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την εταιρεία «προς τον σκοπό διαμόρφωσης εξατομικευμένου τιμολογίου», ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο τον δρόμο για την προσαρμογή του ενεργειακού κόστους στις βιομηχανίες Μέσης Τάσης, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές αυξήσεις τα τελευταία έτη. Επιπλέον, η ΡΑΕ καλεί τη ΔΕΗ να προβεί στην κατάρτιση ικανού αριθμού τιμολογίων (τουλάχιστον τριών), ανάλογα με το προφίλ ζήτησης την ημέρα (χαρακτηριστικά φορτίου) των πελατών Μέσης Τάσης.

Σημειώνεται ότι η αύξηση στα τιμολόγια των βιομηχανιών προέκυψε τα τελευταία έτη, καθώς καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ εμπορικών και βιομηχανικών τιμολογίων μέσης τάσης, με άμεση συνέπεια ωστόσο τη διατήρηση του οικιακού τιμολογίου σε χαμηλά επίπεδα. Τώρα, η απόφαση της ΡΑΕ αναφέρει ότι για Μεγάλους Πελάτες που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών, «δύνανται να προσφέρονται εξατομικευμένες χρεώσεις, προσαρμοσμένες στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις προσφερόμενες υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ προμηθευτή και πελάτη, τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αποφυγής σταυροειδών επιδοτήσεων». Ετσι, πέρα από την Επίλεκτο, η απόφαση της ΡΑΕ θα έχει εφαρμογή και σε κάθε βιομηχανία που έχει τα χαρακτηριστικά του δικού της προφίλ.

Η πλευρά της Επιλέκτου, πάντως, υποστηρίζει ότι η απόφαση αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών της, δεδομένου ότι η κλωστοϋφαντουργία λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, χαρακτηριστικό που την διαφοροποιεί από άλλες βιομηχανίες. Επιπλέον, επισημαίνει ότι παρά τη μείωση των συνολικών εν λειτουργία μονάδων της σε σχέση με το 2005, το συνολικό ενεργειακό της κόστος έχει διπλασιαστεί, αγγίζοντας φέτος τα 400.000 ευρώ μηνιαίως.

Η εταιρεία σημειώνει, επίσης, ότι ειδικά οι μονάδες Λαμίας και Λιβαδειάς τερμάτισαν τη λειτουργία τους λόγω της υπέρμετρης αύξησης του ενεργειακού κόστους. Για τη διοίκηση της Επιλέκτου, το θέμα της ενέργειας είναι ζήτημα ανταγωνιστικότητας αλλά και πρακτικής επιβίωσης, με τη διοίκησή της να σημειώνει στην «Κ» ότι, εφόσον η απόφαση της ΡΑΕ εφαρμοστεί, αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον διπλασιασμό του τζίρου αλλά και των θέσεων εργασίας του ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα του ενεργειακού κόστους είχε θίξει και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, με επιστολή του στις 20 Ιουλίου προς τους υπουργούς Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒΚ αναδείκνυε το θέμα της κατάργησης των διαφοροποιήσεων που υπήρχαν επί τη βάσει των προηγούμενων τιμολογίων, εξομοιώνοντας τους βιομηχανικούς καταναλωτές και ιδίως τους κλωστοϋφαντουργούς με τους εμπορικούς. «Τυχόν συνέχιση της ως άνω τιμολόγησης θα οδηγήσει τον κλάδο μας αρχικά σε περιορισμό και σύντομα σε διακοπή της παραγωγικής μας διαδικασίας» κατέληγε η επιστολή του ΣΕΒΚ.