ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εταιρικη Κοινωνικη Ευθυνη

«Μέσα στην πρωτοφανή δοκιμασία της οικονομίας και της κοινωνίας μας, η Εθνική Τράπεζα προσπάθησε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί δημιουργικά στη θεσμική θέση της στο πιστωτικό σύστημα καθώς και να συμβάλει με τον δικό της τρόπο στην εθνική προσπάθεια». Είναι μέρος του μηνύματος του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας, με το οποίο εισάγουν τον αναγνώστη στην «Εκθεση ΕΚΕ 2011», που κυκλοφόρησε πρόσφατα και το περιεχόμενό της καλύπτει τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων οδηγιών του Global Reporting Initiative – G3 και αξιολογείται σε επίπεδο εφαρμογής Β+. Παράλληλα, ο έλεγχος από εξωτερικό, ανεξάρτητο φορέα για την επαλήθευση του επιπέδου της εφαρμογής αυτής, ανήκει στην Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Με ιδιαίτερη δραστηριότητα για τη στήριξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, στους επιτευχθέντες στόχους της Τράπεζας κατά το 2011, αναφέρεται η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεών τους με ρυθμίσεις οφειλών με ευνοϊκούς όρους σε 6.600 πελάτες που αντιμετώπισαν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Εξασφάλισε, επίσης, τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρώτο προϊόν της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMY για συγχρηματοδοτούμενα δάνεια που δίδονται σε ΜΜΕπιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα. Επίσης, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων και της αύξησης της ανεργίας, διευκόλυνε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους.

Ο θεσμός του «Συνηγόρου του Πελάτη» κατά το 2011, όχι μόνο συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του, αλλά οι αρμοδιότητές του επεκτάθηκαν και στην Εθνική Ασφαλιστική. Σχεδόν το ένα στα δύο αιτήματα πελατών αφορούσε υποθέσεις σχετικές με τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Το 62% επιλύθηκαν θετικά, ενώ το 64% αντιμετωπίσθηκαν μέσα σε μια εβδομάδα. Αλλά και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος η Τράπεζα δημοσιεύει, μέσω του Carbon Disclosure Project, στοιχεία σχετικά με τη στρατηγική της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπως και δεδομένα που αφορούν τη χρήση νερού και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τη μείωση των έμμεσων αυτών εκπομπών την πέτυχε και με την εγγραφή 72.085 νέων χρηστών στο Internet -Phone- Mobile Βanking.

Σημειώνουμε την πολύ περιορισμένη αυτή αναφορά μας στο σημαντικό περιεχόμενο της Εκθεσης ΕΚΕ 2011 και οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η Τράπεζα υλοποίησε πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσω του οποίου στηρίχθηκε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών για τον άνθρωπο, τον πολιτισμό, το περιβάλλον.