ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

ΟΠΑΠ

Αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα παρουσίασε η μετοχή του ΟΠΑΠ, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν και τα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης. Περισσότερα από 4 εκατ. τεμάχια άλλαξαν χέρια, ενώ σε εβδομαδιαία βαση η μετοχή υποχώρησε 2,08%. Ο Οργανισμός κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου εμφάνισε ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 258 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι μειωμένα κατα 5,7% σε σύγκριση με του α’ εξαμήνου του 2011.

FLΕΧΟΡΑCΚ

Εβδομαδιαία άνοδο 11,17% κατέγραψε η μετοχή της εμπορικής εταιρείας πλαστικών Flexopack την προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Ωστόσο, η εμπορευσιμότητα της μετοχής παρέμεινε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Η εισηγμένη εταιρεία ανήκει στις κερδοφόρες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα αποτελέσματα α’ τριμήνου του 2012. Το 77% του τζίρου της εξάγεται στα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Από τις 7 Ιουνίου ξεκίνησε η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρείας.

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ

Σημαντική υποχώρηση 20% κατέγραψε η μετοχή της Μαΐλλης την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Η μετοχή της εταιρείας παραμένει σε καθεστώς επιτήρησης από τις 3 Απριλίου 2009, καθώς οι ζημίες διαμορφώνονται σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης. Η διοίκηση την τελευταία τριετία υλοποιεί ένα συνολικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και μείωσης κόστους. Τον Οκτώβριο του 2011 ολοκληρώθηκε η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του ομίλου με την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού συνολικού ύψους 190 εκατ. ευρώ.

Jumbo

Οριακή άνοδο 3,14% εμφάνισε η μετοχή της εισηγμένης εταιρείας Jumbo την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Επίσης, περισσότερες από 470.000 μετοχές άλλαξαν χέρια κατά τη διάρκεια των χρηματιστηριακών συνεδριάσεων.

Η οικονομική χρήση που έκλεισε τον Ιούνιο του 2012 εμφάνισε αυξημένες ενοποιημένες πωλήσεις κατά 0,88%. Για την τρέχουσα χρήση Ιουλίου-Ιουνίου 2013, ο όμιλος θα συνεχίσει την επέκτασή του με την προσθήκη πέντε ακόμα καταστημάτων, όπως ανακοίνωσε η διοίκησή του.