ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εtαιρικη κοινωνικη ευθυνη

Σήμερα, που η «σπάθη» της λιτότητας απειλεί άμεσα την επιβίωση των κοινωφελών μη κυβερνητικών οργανώσεων, η ιδιωτική εταιρική πρoσφορά αποκτά ζωτική σημασία και ανυπολόγιστη κοινωνική και ανθρωπιστική υπεραξία. Πρόσφατα, οι εργαζόμενοι της εταιρείας ταχυμεταφορών ΤΝΤ Express Ελλάδος προσέφεραν σημαντικό χρηματικό ποσό στο Ιδρυμα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ύστερα από συμμετοχή τους σε παζάρι δώρων.

Στις 24 Ιουλίου 2012 οι εκπρόσωποι του ιδρύματος επισκέφθηκαν τα γραφεία της ΤΝΤ για να παραλάβουν την επιταγή με το συγκεντρωθέν ποσό, το οποίο όμως είχε ήδη διπλασιαστεί εκ μέρους της εταιρείας.

Τόσο ο στόλος όσο και οι άνθρωποι της TNT Express γίνονται «πρεσβευτές καλής θέλησης» του «Χαμόγελου του Παιδιού» και συνεργάζονται για την έγκαιρη ενημέρωση και διάσωση εξαφανισμένων παιδιών, υποστηρίζοντας το εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα «Αmber Αlert». Επιπλέον, τα εταιρικά κοινωνικά τηλέφωνα των ανθρώπων της, σε κάθε μέρος της Ελλάδας που βρίσκονται κατά το ωράριο εργασίας τους, είναι συνδεδεμένα με τη γραμμή επικοινωνίας και μπορούν να συμβάλουν άμεσα και αποτελεσματικά.

Από το 1989 στην Ελλάδα, η TNT Express διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο δίκτυο αντιπροσώπων σε όλη τη χώρα και σήμερα απασχολεί 235 εργαζομένους. Με το ιδιόκτητο αεροσκάφος της και με τα 120 οχήματα που διαθέτει, πραγματοποιεί τις αποστολές των πελατών της στο εσωτερικό όπως και προς το εξωτερικό, μέσω του ιδιόκτητου παγκόσμιου εναέριου και οδικού δικτύου της.

Ηδη, από το 1997 διαθέτει τμήμα διασφάλισης ποιότητας με ετήσιες αυτοαξιολογήσεις βάσει του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας ΕFQΜ, για το οποίο το 2007 διακρίθηκε με το ευρωπαϊκό βραβείο Ανάπτυξης και Ενεργού Συμμετοχής Ανθρώπινου Δυναμικού.