ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μειωμένη κερδοφορία για τον ΟΛΠ

Πτώση 69,36% εμφάνισε η κερδοφορία του ΟΛΠ το α εξάμηνο του 2012, που σύμφωνα με τη διοίκηση οφείλεται στον αντιλογισμό στα έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις. Ειδικότερα τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους το πρώτο μισό του 2012 διαμορφώθηκαν στα 1,120 εκατ. ευρώ έναντι 3,655 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011. Υπενθυμίζεται ότι στο α τρίμηνο του 2012 η εταιρεία εμφάνισε κερδοφορία μετά από φόρους ύψους 521.964 ευρώ, έναντι ζημιών 2,919 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2011. Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 9,827 εκατ. ευρώ έναντι 4,493 εκατ. ευρώ του 2011. Τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 3,20% και διαμορφώθηκαν σε 52,986 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σημειώθηκε αύξηση εσόδων 30,77% από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Προβλήτας Ι), αύξηση εσόδων 16,75% από τον κλάδο κρουαζιέρας και αύξηση εσόδων 9,48% από το car-terminal. Τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 4,08%. Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΟΛΠ, η εισηγμένη δεν αντιμετωπίζει πιστωτικούς και συναλλαγματικούς κινδύνους, ούτε η εφαρμογή του PSI είχε αποτελέσματα επ’ αυτού. Ο κύριος όγκος εργασιών του κυρίως λόγω κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας εμφανίζεται συνήθως αυξητικός κατά το β΄ εξάμηνο εκάστου έτους, ενώ δύο έργα του (λιμένας Αλών και λιμένας Αγ. Νικολάου) εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Περιφέρειας Αττικής). Σύμφωνα με την εταιρεία, η πολιτική επιλογή στήριξης της κρουαζιέρας και η ενίσχυση των μηχανισμών του transit φορτίου στα containers και το car-terminal, παράλληλα με τις λειτουργικές και εργασιακές μεταβολές, οδηγούν και φέτος την εταιρεία για τρίτη συνεχή χρονιά (2010-2012) σε κερδοφόρα χρήση. Χθες το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε την υπογραφή σύμβασης σύνδεσης με το Δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΗ μέσω της ΔΕΔΔΗΕ για το φωτοβολταϊκό πάρκο του εμπορικού λιμένα ονομαστικής ισχύος 430 KWp. Ταυτόχρονα αποφασίσθηκε η υπογραφή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς τον οποίο εκδόθηκε από τον ΟΛΠ εγγυητική επιστολή ποσού 64.512 ευρώ. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στις φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές του ΟΛΠ, δεδομένου ότι, λόγω της 24ωρης λειτουργίας των εγκαταστάσεων του λιμένα, το εμπορικό λιμάνι αποτελεί ενεργοβόρο δραστηριότητα.