ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σχέδιο για ειδικό ταμείο προσέλκυσης επενδύσεων

Με «προίκα» 500 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο, το υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει ένα ειδικό επενδυτικό ταμείο. Τα στελέχη που έχουν αναλάβει την προεργασία για τη σύσταση του ταμείου αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία του βάσει ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων, καθώς θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμο το να κερδίσει γρήγορα ο νέος θεσμός την εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών. Το νέο ταμείο θα λειτουργεί με βάση το δίκαιο του Λουξεμβούργου και η έδρα του θα είναι στο Λουξεμβούργο ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., αλλά σε κάθε περίπτωση εκτός Ελλάδος.