ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Interamerican κατέβαλε 185 εκατ. σε αποζημιώσεις το 8μηνο

Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 185 εκατ. ευρώ, κατέβαλε η Interamerican το οκτάμηνο του έτους, καλύπτοντας 237.607 περιπτώσεις. Οι διαδικασίες, μέσω της πελατοκεντρικής στρατηγικής της απλοποίησης – αντικειμενικής προσέγγισης και των τεχνολογικών εφαρμογών στη διαχείριση, έχουν επιταχυνθεί σε σημαντικό βαθμό, συμβάλλοντας και στην εντυπωσιακή βελτίωση του δείκτη ικανοποίησης των πελατών (81% σύμφωνα με την έρευνα 2012).

Ειδικότερα, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2013 η Interamerican στον κλάδο ζωής κατέβαλε 86,37 εκατ. ευρώ σε 37.198 περιπτώσεις θανάτων, λήξης συμβολαίων, ανικανοτήτων και εξαγορών, ενώ στον τομέα υγείας για την ατομική ασφάλιση αποζημίωσε με 37,14 εκατ. ευρώ 116.911 περιπτώσεις ασφαλισμένων, με 14,53 εκατ. ευρώ αποζημιώσεις για νοσοκομειακή και επιδοματική κάλυψη και 22,61 εκατ. ευρώ για ασφαλιστικές καλύψεις Medisystem. Στους κλάδους γενικών ασφαλειών η εταιρεία κατέβαλε 48,07 εκατ. ευρώ σε 38.457 περιπτώσεις, δέχθηκε κατά το οκτάμηνο 26 αναγγελίες θανάτων από τροχαία δυστυχήματα έναντι 41 κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι ομαδικές ασφαλίσεις παρουσίασαν πληρωμές για συμβόλαια ζωής και ζημιών, Medisystem και συνταξιοδοτικά ύψους 13,42 εκατ. ευρώ σε 45.041 περιπτώσεις. Η εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά με ειδικούς δείκτες την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών της και με αυτό τον τρόπο θέτει και επιτυγχάνει στόχους συνεχούς βελτίωσης της σχετικής ανταπόκρισης των υπηρεσιών της.