ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εν συντομια

Ο ΣΕΒΤ προκήρυξε τον 4ο διαγωνισμό Εcotrophelia

Τον τέταρτο εθνικό διαγωνισμό οικολογικών καινοτόμων προϊόντων διατροφής «Ecotrophelia 2014» προκήρυξε πριν από λίγες ημέρες ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). Στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές) από τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας καλούνται να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα διατροφής (τρόφιμα ή ποτά) με βασικό γνώρισμα στοιχεία οικολογικής καινοτομίας, ενώ απαραίτητη είναι και η παρουσίαση ενός τελικού προϊόντος, που θα τεθεί σε γευστική δοκιμή και δεν έχει κυκλοφορήσει στην αγορά. Οι νικητές του εθνικού διαγωνισμού θα συμμετέχουν στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό και θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στη Διεθνή Εκθεση Τροφίμων και Ποτών «SIAL» που θα πραγματοποιηθεί στo Παρίσι στις 19-23 Οκτωβρίου 2014. Ο τεχνικός φάκελος συμμετοχής πρέπει να σταλεί έως τις 14/3/2014 και ο πλήρης αναλυτικός φάκελος γραμμένος στα αγγλικά έως τις 13/6/2014. Πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ www.sevt.gr

Την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, ύψους 0,92 ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, θα προτείνει η διοίκηση της Βογιατζόγλου Systems. Η έκτακτη γενική συνέλευση ορίσθηκε για τις 29 Ιανουαρίου 2014. Η επιστροφή κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από την αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Επίσης θα γίνει και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 5.819.000,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,92 ευρώ και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της εταιρείας.

Σταθερές οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ

Στα ίδια επίπεδα με την εορταστική περίοδο του 2012 κινήθηκαν οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ τα Χριστούγεννα που μόλις πέρασαν, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, στις μεγάλες προσφορές που έκαναν οι μεγάλες αλυσίδες του κλάδου την περίοδο αυτή στα εορταστικά είδη. Ιδιαίτερη κίνηση παρουσίασαν οι πωλήσεις των αλκοολούχων ποτών και των νωπών κρεάτων, με τους καταναλωτές να προτιμούν κυρίως το νωπό αρνί και το χοιρινό, ενώ οι πωλήσεις σε κατεψυγμένες γαλοπούλες παρουσίασαν μείωση. Πολλές αλυσίδες εφάρμοσαν προωθητικές ενέργειες με τη χρήση δωροεπιταγών με επιπλέον όφελος στον καταναλωτή 5%-20%.

Ταχύρρυθμο πρόγραμμα για άδεια επαγγέλματος ξεναγού

Ταχύρρυθμο πρόγραμμα για κατάρτιση αποφοίτων των πανεπιστημιακών τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας και χορήγηση άδειας επαγγέλματος ξεναγού αναμένεται να ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθεί στις 17 Απριλίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στο υπ. Τουρισμού (Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) έως και τις 24 Ιανουαρίου. Η επιλογή των καταρτιζομένων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης τυπικών προσόντων και κοινωνικών κριτηρίων. Το συνολικό κόστος υλοποίησης του προγράμματος ανέρχεται σε 28.000 ευρώ. Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του κόστους υλοποίησης ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέων. Δηλαδή, τα δίδακτρα θα κυμαίνονται από 700 έως 934 ευρώ. Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται έξοδα μετακίνησης για επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους εκτός Θεσσαλονίκης. Ο ανώτατος αριθμός καταρτιζομένων είναι 40 άτομα, ενώ αν ο αριθμός των επιλεγέντων είναι μικρότερος από 30 το πρόγραμμα δεν θα υλοποιηθεί.

Q&R: split μετοχών θα συζητήσει η έκτακτη γενική συνέλευση

Στις 3/2/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Q&R στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι (Κονίτσης 11β). Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν συγκαταλέγεται η μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών. Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 1. Μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1,88 ευρώ σε 0,47 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (split) από 6.836.280 μετοχές σε 27.345.120 μετοχές. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας. 3. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 5. 4. Παροχή έγκρισης για υπογραφή σύμβασης με νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.