ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βλαπτική για τους μετόχους η υποβολή δημόσιας πρότασης από Βιοχάλκο

Ως βλαπτική για τα συμφέροντά τους θεωρούν οι μέτοχοι μειοψηφίας της Χαλκόρ, των Ελληνικών Καλωδίων και της Σίδμα το ενδεχόμενο υποβολής δημόσιας πρότασης από τη Viohalco S.A. Στις χθεσινές τρεις έκτακτες γενικές συνελεύσεις το σώμα των μικρομετόχων εξέφρασε την αντίθεσή του στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να υποβληθούν 7 ισάριθμες δημόσιες προτάσεις που εάν πραγματοποιηθούν, θα επιβαρύνουν κατά 193 εκατ. τη Viohalco S.A. με έδρα τις Βρυξέλλες. Οπως ανακοινώθηκε στην έκτακτη συνέλευση της Χαλκόρ, εφόσον υπάρξει οικονομικό πρόστιμο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ποινή θα αφορά μόνο τη μητρική εταιρεία που έχει έδρα τις Βρυξέλλες και όχι ξεχωριστά την κάθε θυγατρική του ομίλου Βιοχάλκο. Στις τρεις χθεσινές συνελεύσεις αρνητικά ψήφισε το 100% της μειοψηφίας, αφού ο βασικός μέτοχος είχε εξαρχής τονίσει ότι δεν θα ψηφίσει και θα δώσει το δικαίωμα στους μικρομετόχους να εκφράσουν την άποψή τους.

Στο ψήφισμα που ανεγνώσθη και στις τρεις συνελεύσεις υπογραμμίζεται ότι «συνεκτιμώντας όλα τα αντικειμενικά στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν τους, οι μέτοχοι μειοψηφίας της Χαλκόρ, των Ελληνικών Καλωδίων και της Σίδμα αποφαίνονται ότι δεν συντρέχει λόγος προστασίας τους, άλλως βλάπτονται διά της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς των μετοχών τους από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, τη βελγική εταιρεία Viohalco S.A».