ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Επιχείρηση σκούπα» στον ασφαλιστικό κλάδο μέσα στο 2014

Στην τελική ευθεία, που θα κρίνει ποιες εταιρείες θα μείνουν στην αγορά και ποιες θα κλείσουν, μπαίνει με την έναρξη του νέου χρόνου ο ασφαλιστικός κλάδος, ο οποίος παρακολουθεί θορυβημένος τις εξελίξεις που δρομολογούνται σε εποπτικό επίπεδο.

Πρώτο crash test για τον κλάδο θα αποτελέσει η εφαρμογή της υποχρέωσης απόδοσης από πράκτορες και μεσίτες των ασφαλίστρων για την ασφάλιση αυτοκινήτου εντός επτά ημερών, καταργώντας ουσιαστικά το σύστημα της άτυπης πίστωσης που ίσχυε μέχρι σήμερα και το οποίο εκτεινόταν ακόμα και πέραν του τριμήνου. Με τις καθυστερήσεις στα ασφάλιστρα να φθάνουν τα 800 εκατ. ευρώ, η εφαρμογή της νέας πολιτικής στην είσπραξη ασφαλίστρων προεξοφλεί ηχηρά «κανόνια» στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, συμπαρασύροντας και εταιρείες του κλάδου αυτοκινήτου σε κεφαλαιακές απαιτήσεις, προκειμένου να καλύψουν τις επισφάλειες που θα δημιουργηθούν. Η εφαρμογή της νέας πολιτικής σε ό,τι αφορά τον χρόνο απόδοσης των ασφαλίστρων, θα συνοδευθεί με την ψήφιση τροπολογίας, που θα υποχρεώνει τους ασφαλισμένους να προκαταβάλλουν το αντίτιμο για την ασφάλιση του αυτοκινήτου τους.

Τα stress test του Μαρτίου

Επόμενο ορόσημο θα αποτελέσει ο Μάρτιος, με τη συμμετοχή των εταιρειών στο νέο stress test, που θα πραγματοποιηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο να διαπιστωθεί η ικανότητα των εταιρειών να εφαρμόσουν το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη φερεγγυότητα, γνωστό ως Solvency II. Η ασφαλιστική αγορά, που δείχνει να βρίσκεται τα τελευταία χρόνια εκτός κριτικής, ξαναμπαίνει στη δίνη του κυκλώνα, με ζητούμενο την εξεύρεση κεφαλαίων και την εφαρμογή πρωτόγνωρων διαδιακασιών παρακολούθησης των κινδύνων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για τους ασφαλισμένους. Τις κατευθύνσεις για την προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία λίγο πριν από την εκπνοή του χρόνου παρουσίασε στις διοικήσεις όλων των ασφαλιστικών εταιρειών τον «οδικό χάρτη» που θα πρέπει να ακολουθήσουν, για να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τους νέους κεφαλαιακούς κανόνες.

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων, οι εταιρείες θα αξιολογούνται και θα βαθμολογούνται αναλόγως της προόδου που έχουν κάνει στα κρίσιμα πεδία ελέγχου, ενώ οποιαδήποτε απόκλιση από τους προκαθορισμένους στόχους θα σηματοδοτεί την επίδειξη «κόκκινης κάρτας». Στο στόχαστρο μπαίνουν οι κίνδυνοι που έχει αναλάβει κάθε επιχείρηση, το κατά πόσο έχει μεγάλα «ανοίγματα» σε πράκτορες, η επάρκεια του ασφαλίστρου και η τιμολογιακή της πολιτική.

Ξεκαθάρισμα ενόψει νέου ρόλου

Το ξεκαθάρισμα του κλάδου κρίνεται απαραίτητο ενόψει του ρόλου που καλούνται να έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στο νέο συνταξιοδοτικό περιβάλλον, που δημιουργείται μέσα από τη συρρίκνωση της κοινωνικής ασφάλισης, υλοποιώντας την πιθανολογούμενη από καιρό διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Ηδη η Τράπεζα της Ελλάδος έχει στα χέρια της την έκθεση που έχει ολοκληρώσει εξωτερικός σύμβουλος και στην οποία εξετάζονται τα διαφορετικά συνταξιοδοτικά συστήματα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου για τη χώρα μας.

Το μεικτό σύστημα που εξετάζεται να υιοθετηθεί και στην Ελλάδα προβλέπει την ενεργότερη εμπλοκή του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, μέσω της ουσιαστικής ανάπτυξης των επαγγελματικών ταμείων, η συμμετοχή στα οποία θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Στον δεύτερο πυλώνα θα ασφαλίζονται διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες κατά το μοντέλο ενός ομαδικού συμβολαίου που συνάπτει σήμερα μια επιχείρηση για τους εργαζομένους της.

Η μετάβαση περνά μέσα από τη δραστική περικοπή των επικουρικών συντάξεων και την υιοθέτηση του νέου τρόπου υπολογισμού τους, που τίθεται σε ισχύ από το 2014 και στηρίζεται στον καθορισμό των εισφορών με βάση την ατομική μερίδα κάθε ασφαλισμένου, αλλά και τις αντοχές του συστήματος.