ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία Pharmathen με τη βελγική UCB

Σε σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με τη βελγική εταιρεία UCB προχώρησε η γνωστή ελληνική φαρμακοβιομηχανία Pharmathen. Η συνεργασία προβλέπει την προώθηση από την Pharmathen στην ελληνική αγορά δύο προϊόντων αλλεργίας της UCB τα οποία κατέχουν ηγετική θέση στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η UCB θα διατηρήσει την άδεια κατόχου κυκλοφορίας και τη διανομή των προϊόντων, ενώ η Pharmathen αναλαμβάνει αποκλειστικά την προώθησή τους στην ελληνική αγορά.
 
Η εν λόγω συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της UCB σύμφωνα με την οποία η εταιρεία επικεντρώνεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στους τομείς της Νευρολογίας και της Ανοσολογίας, ενώ παράλληλα αξιολογεί και κατά περίπτωση αξιοποιεί τη δυναμική συνεργασιών που μπορούν να προσφέρουν στη βελτιστοποίηση της επιχειρηματικότητας και του κύκλου ζωής των προϊόντων της.
 
Η Pharmathen, μέσω της συνεργασίας αυτής, προσδοκά να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και να διεισδύει περαιτέρω σε θεραπευτικές επιλογές πρώτης γραμμής. Παράλληλα, εκτιμά ότι θα ισχυροποιήσει τους δεσμούς της με την ιατρική κοινότητα, προσφέροντας στους επαγγελματίες Υγείας αξιόπιστες θεραπευτικές λύσεις. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας αυτής θα διατηρηθεί ή ακόμη και θα ενισχυθεί η απασχόληση, παράγοντας ιδιαιτέρως κρίσιμος στην παρούσα συγκυρία. Το στοιχείο αυτό επισημάνθηκε άλλωστε τόσο από τη διευθύνουσα σύμβουλο της UCB κ. Ευαγγελία Πατεράκη όσο και από τον πρόεδρο της Pharmathen κ. Βασίλη Κάτσο.
 
Η UCB είναι βιοφαρμακευτική εταιρεία με έδρα τις Βρυξέλλες, απασχολεί 9.000 υπαλλήλους σε 40 χώρες και τα έσοδά της το 2012 ανήλθαν σε 3,4 δισ. ευρώ. Η διαπραγμάτευση της μετοχής της UCB γίνεται στο Euronext των Βρυξελλών.
 
Η Pharmathen είναι αμιγώς ελληνική εταιρεία που παράγει πρωτότυπα και γενόσημα φάρμακα, αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα με 20 εκατ. ευρώ ετησίως, παρουσίασε κύκλο εργασιών 176 εκατ. ευρώ για το 2013 και η εξαγωγική της δραστηριότητα αγγίζει σχεδόν το 1% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Η εταιρεία πρόσφατα ίδρυσε γραφεία στην Ιορδανία και την Αυστραλία και απέκτησε μόνιμη αντιπροσώπευση στη Ν. Αμερική.