ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας

enischysi-mikromesaion-epicheiriseon-se-themata-exostrefeias-2001806

«Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας». Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», και αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με σκοπό την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΔΕ, το πρόγραμμα αφορά τις εξής δύο δράσεις:

Δράση 1: «Συμβουλευτική και Mentoring σε θέματα εξωστρέφειας»

Ο στόχος της Δράσης 1 είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για θεωρίες και τεχνικές που θα τους βοηθήσουν:

Να αυξήσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τη διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.
Να έχουν, ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή τους, ένα γρήγορο εργαλείο αξιολόγησης της εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησής τους.
Να αποκτήσουν ένα πλαίσιο προγραμματισμού των εξαγωγικών δράσεων της επιχείρησής τους.
Να διευκολύνουν τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πρακτικά θέματα εξωστρέφειας. Η συμβουλευτική θα έχει διάρκεια 22 ώρες ανά άτομο και θα είναι επιδοτούμενη με 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα.

Δράση 2: «Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας»

Οπως αναφέρεται στη δημοσίευση της ΕΕΔΕ, η Δράση 2 αφορά την παροχή κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με 5 ευρώ (μεικτά) ανά ώρα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα περιεχόμενα του προγράμματος κατάρτισης στην ενότητα «Διεθνές εμπόριο & εξαγωγές στην πράξη»:

Οκτώ βήματα για να εξάγω:
– Οροι Παράδοσης (INCOTERMS)
– Οροι Πληρωμής
– Δίκτυα Διανομής
– Τελωνειακά & Φορολογικά Θέματα
– Ηλεκτρονικό Τελωνείο
– Συσκευασία & Labeling Προϊόντων
– Τιμολογιακή Πολιτική
– Εξαγωγικό Marketing & Εκπόνηση Ερευνας Αγοράς
– Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις & Αποστολές
– Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Διεθνών Πελατών
– Υγιεινή & Ασφάλεια 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση από όλες τις περιφέρειες της επικράτειας:

– εργαζόμενοι σε μικρομεσαία επιχείρηση ή αυτοαπασχολούμενοι ή
– επιχειρηματίες με στόχο τη διεθνοποίηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα είναι:

– Αίτηση συμμετοχής
– Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
– Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
– Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
– Πρόσφατη φωτογραφία
Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ (Λ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, 111 44 Κ. Πατήσια, Αθήνα) ή στους συνεργαζόμενους φορείς.