ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν. 4354/2015 ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΗΣ
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ενημερωση-για-την-ολοκληρωση-πωλησησ-562668262

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν. 4354/2015 ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΗΣ

Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αριθ. 40 (Τ.Κ. 105 64) (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι την 20η Οκτωβρίου 2023 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεών της από δάνεια ή/και από πιστώσεις καταναλωτικής, επιχειρηματικής και στεγαστικής πίστης (εφεξής οι «Απαιτήσεις») κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 4354/2015.  

 

Οι Απαιτήσεις μεταβιβάζονται στην εταιρεία με την επωνυμία «HOIST FINANCE AB (publ)», που εδρεύει στη Σουηδία (P.O Box 7848 103 99 Στοκχόλμη, Σουηδία) και αποτελεί εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1(1)(β)(ββ) του Ν. 4354/2015 (εφεξής η «Εταιρεία Απόκτησης»), ενώ τη διαχείριση των μεταβιβαζόμενων Απαιτήσεων θα συνεχίσει να πραγματοποιεί, κατ’ εφαρμογή του αριθ. 1γ του Ν. 4354/2015, κατ’ εντολή πλέον και για λογαριασμό της Εταιρείας Απόκτησης, η εταιρεία με την επωνυμία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (εφεξής η «Εταιρεία Διαχείρισης»).

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: δανειολήπτες, εγγυητές, τρίτους παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτών, αντικλήτους ή πληρεξουσίους των ανωτέρω, δικηγόρους τους ή μη, δικαστικούς επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα για την είσπραξη της μεταβιβαζόμενης απαίτησης (π.χ. τρίτων στα χέρια των οποίων δύναται να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δύναται  να ασκηθεί δικαίωμα συμψηφισμού), ότι η παραπάνω πώληση και μεταβίβαση έχει ως αποτέλεσμα τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων στην Εταιρεία Απόκτησης. Συναφώς δε, η Εταιρεία Διαχείρισης, θα επεξεργάζεται πλέον τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς διαχείρισης των απαιτήσεων, κατ’ εντολή της Εταιρείας Απόκτησης.

 

Η ανωτέρω μεταβίβαση δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων προσώπων που συνδέονται με τις Απαιτήσεις, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών, περιλαμβανομένου του τρόπου καταβολής, που εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω του δικτύου Καταστημάτων και των ψηφιακών δικτύων της Τράπεζας.

 

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, για αναλυτικότερη ενημέρωση ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον τρόπο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την Εταιρεία Διαχείρισης, μέσω της ιστοσελίδας της τελευταίας (https://cepal.gr/plaisio-leitourgias/prostasia-prosopikon-dedomenon/).

 

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην οποία προβαίνει η Τράπεζα, τον χρόνο τήρησης αυτών, καθώς και τα δικαιώματά που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ((EE) 679/2016) και τον τρόπο άσκησης αυτών, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://apps.alpha.gr/GDPR/files/GDPR.pdf).

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή