Υποχρεωτική η αξιολόγηση των προμηθευτών βάσει ESG Κριτηρίων
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
υποχρεωτική-η-αξιολόγηση-των-προμηθε-562988686

Υποχρεωτική η αξιολόγηση των προμηθευτών βάσει ESG Κριτηρίων

Η Τεχνολογία Διαμορφώνει τη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα

Στην εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, ο ρόλος των εταιρειών στην προαγωγή των αρχών ESG (Environmental, Social, Governance) γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμος. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση των προμηθευτών βάσει των ESG κριτηρίων αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός παράγοντας που διαμορφώνει την εταιρική διακυβέρνηση.

Η ενσωμάτωση των ESG παραγόντων στη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των προμηθευτών αντανακλά τη δέσμευση των εταιρειών για βελτιωμένη περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση. Πλέον, οι εταιρείες αντιλαμβάνονται ότι η επιλογή προμηθευτών με υψηλά πρότυπα στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ευθύνης και της διακυβέρνησης συμβάλλει τόσο στη μείωση των κινδύνων όσο και στη δημιουργία ευκαιριών για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η επικέντρωση στα ESG κριτήρια δεν αφορά μόνο την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, αλλά και τη δημιουργία αξίας για τις εταιρείες. Από τη μία πλευρά, η αξιολόγηση των προμηθευτών βάσει ESG κριτηρίων συμβάλλει στη μείωση των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία των εταιρειών. Από την άλλη πλευρά, η συνεργασία με προμηθευτές που υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές σε θέματα βιωσιμότητας μπορεί να οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας για τις εταιρείες.

Η έννοια της εταιρικής δέουσας επιμέλειας όχι μόνο εξελίσσεται αλλά και διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με στόχο την ενίσχυση αυτών των αρχών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει την Οδηγία για την Εταιρική Δέουσα Επιμέλεια όσον αφορά τη Βιωσιμότητα (CSDDD).

Αυτή η οδηγία, που θεσπίζεται ως μέρος της προσπάθειας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της επιχειρηματικής διακυβέρνησης, καθιστά υποχρεωτική την αξιολόγηση των προμηθευτών βάσει κριτηρίων ESG. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι οι μεγάλες εταιρείες έχουν υποχρέωση να αξιολογούν τις δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, αλλά και των δραστηριοτήτων των θυγατρικών τους και των επιχειρηματικών εταίρων τους.

Η υποχρεωτική αξιολόγηση των προμηθευτών βάσει των ESG κριτηρίων αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ για την ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης και δίκαιης επιχειρηματικής πραγματικότητας. Ενισχύει τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, προάγοντας την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Ωστόσο, η επεξεργασία του όγκου των δεδομένων που πρέπει να συλλεγούν και να αναλυθούν απαιτεί αναπτυγμένες τεχνολογικές λύσεις.

Η ψηφιακή εποχή μας παρέχει τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση με επιτυχία. Η χρήση τεχνολογίας και ψηφιακών εφαρμογών επιτρέπει την αυτοματοποίηση και την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, κάνοντας τη διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών πιο αποτελεσματική και ακριβή.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης μπορούν να αναλύσουν μεγάλου όγκου δεδομένα από ποικίλες πηγές, όπως απολογισμούς βιωσιμότητας, ERP, κοινωνικά μέσα, και αναφορές περιβαλλοντικής επίδοσης, κλπ. Η χρήση αυτών των τεχνολογιών επιτρέπει στις εταιρείες να αξιολογήσουν την απόδοση των προμηθευτών τους σε σχέση με τα ESG κριτήρια με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα.

Επιπλέον, οι ψηφιακές πλατφόρμες συλλέγουν συστηματικά δεδομένα για την απόδοση των προμηθευτών σε θέματα βιωσιμότητας, επιτρέποντας στις εταιρείες να παρακολουθούν την πρόοδο και τις βελτιώσεις με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η διαρκής αξιολόγηση συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η εταιρεία Global Sustain, μέλος του Ομίλου SOFTONE, με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον τομέα, αναδεικνύεται ως πρωτοπόρος πάροχος εξειδικευμένων λύσεων. Μέσω της συνεχούς καινοτομίας και της δέσμευσής της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, η Global Sustain συνεχίζει να εξελίσσεται, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ψηφιακές λύσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης και υπεύθυνης επιχειρηματικής πραγματικότητας.

Υποχρεωτική η αξιολόγηση των προμηθευτών βάσει ESG Κριτηρίων-1

 

 

 

 

 

 

Άρθρο του Μιχάλη Σπανού

Διευθύνοντος Συμβούλου

Global Sustain

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή