ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Πορτογαλία, ανακοίνωσε ο όμιλος Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ

Τη σύσταση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας στην Πορτογαλία, με
την επωνυμία Sarantis Portugal, η οποία εδρεύει στη Λισαβόνα,
ανακοίνωσε ο όμιλος Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ.

Η έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής εταιρείας, η οποία αναλαμβάνει
την τιμολόγηση των προϊόντων απευθείας προς την πορτογαλική αγορά,
πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2014.

Μέσω της δημιουργίας θυγατρικής, θα γίνει αφενός μεν ενδυνάμωση της
διανομής των καλλυντικών αφετέρου δε επέκταση στην αγορά των
προϊόντων οικιακής χρήσης, μέσω των προϊόντων FINO.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας θα
απελευθερώσει τα αναγκαία κεφάλαια κίνησης, που απαιτούνται για την
επέκταση στην πορτογαλική αγορά, με συνέπεια την εκτίναξη του
κύκλου εργασιών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι περίπου 800.000
ευρώ, στα 4.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος έχει ήδη παρουσία στην αγορά της
Πορτογαλίας, από το 2009, μέσω εξαγωγών προς υπό-διανομέα, που
διανέμει τα καλλυντικά και αρωματικά προϊόντα ευρείας διανομής BU,
C-THRU, STR8 και BIOTEN.