ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έλλειψη δεξιοτήτων των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, διαπιστώνουν οι επιχειρήσεις

Η έκθεση, που αναμένεται να παρουσιασθεί σήμερα στις Βρυξέλλες,
διαπιστώνει ότι το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχουν
προβλήματα από την έλλειψη δεξιοτήτων και πρακτικής εξάσκησης των
νέων. Η έρευνα της McKinsey διεξήχθη μεταξύ 2.600 εργοδοτών, 5.300
νέων και 700 εκπαιδευτικών παρόχων στη Γερμανία, τη Γαλλία, την
Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη
Βρετανία.

Σύμφωνα με αυτή, τα περισσότερα παράπονα έκαναν οι εργοδότες στις
χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, παρά το γεγονός
ότι αυτές έχουν μεγαλύτερη δεξαμενή ανέργων στις ηλικίες κάτω των
25 ετών. Το 47% των ιταλικών επιχειρήσεων ανέφερε πρόβλημα λόγω
έλλειψης εξειδίκευσης. Οι μικρότερες επιχειρήσεις κατέγραψαν σε
μεγαλύτερο ποσοστό δυσκολίες να βρουν το κατάλληλο προσωπικό.

Η διευθύντρια της McKinsey που διεξήγαγε την έρευνα, η κυρία Μόνα
Μούρσεντ, δήλωσε: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσφέρουν ένα
μεγάλο ποσοστό των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι
δικτυωμένες. Λίγες από τις εταιρείες αυτές συζητούν με
εκπαιδευτικούς πάροχους ή προσφέρουν πρακτική εξάσκηση».

Μόνο οι εκπαιδευτικοί πάροχοι ήταν πεπεισμένοι ότι οι νέοι, που
είχαν εκπαιδεύσει, έχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να
είναι εξοπλισμένοι όταν απασχοληθούν: Το 74% πιστεύουν ότι οι
απόφοιτοί τους ήταν έτοιμοι για εργασία, αλλά μόνο το 38% των νέων
και το 35% των εργοδοτών συμφώνησε. Προβληματική θεωρείται και η
απαξίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες, με
εξαίρεση τη Γερμανία.

«Υπάρχει ακόμη το γόητρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το οποίο
αποτρέπει τους νέους από την επαγγελματική εκπαίδευση, αν και αυτοί
θεωρούν ελκυστικές τις θέσεις απασχόλησης σε τομείς όπως ο
σχεδιασμός στο Διαδίκτυο», δηλώνει η διευθύντρια της McKinsey.

Οι προοπτικές εργασίας στην Ευρώπη για τους νέους κάτω των 25 ετών
έχουν επιδεινωθεί πολύ από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία άφησε
εκτός της αγοράς εργασίας περισσότερους από το 50% της ηλικιακής
αυτής ομάδας στις οικονομίες με τα μεγαλύτερα προβλήματα, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της Ευρώπης ήταν 23,6%, που είναι
από τα υψηλότερα στον κόσμο.

Η κα Μούρσεντ δήλωσε: «Η συζήτηση στην Ευρώπη έχει επικεντρωθεί έως
τώρα στο ότι δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις απασχόλησης. Αυτό που
δείχνει η έρευνά μας είναι ότι οι θέσεις απασχόλησης αποτελούν
πρόβλημα, αλλά υπάρχει και ένα εξίσου μεγάλο ζήτημα
δεξιοτήτων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ