ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι αποζημιώσεις καταναλωτών-επιχειρήσεων από τα καρτέλ στην ατζέντα της ελληνικής προεδρίας

Στην ατζέντα του συμβουλίου ανταγωνιστικότητας που θα
πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, περιλαμβάνονται η υιοθέτηση οδηγίας
για αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές για τις ζημιές που
υφίστανται από παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού, η δέσμη μέτρων
για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, ο
εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τα εμπορικά σήματα, η εφαρμογή
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις και η προώθηση
οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από
επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας και η
ατζέντα των συμβουλίων υπουργών ανταγωνιστικότητας και εξωτερικού
εμπορίου του Φεβρουαρίου συζητήθηκαν σήμερα, στη συνάντηση που
είχαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης
και ο υφυπουργός Νότης Μηταράκης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων (BusinessEurope)
Emma Marcegaglia, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Δημήτρη Δασκαλόπουλο και τον αντιπρόεδρο Χάρη
Κυριαζή.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική
στην οποία θα είναι αφιερωμένο μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
του Μαρτίου, καθώς και το άτυπο συμβούλιο ανταγωνιστικότητας του
Μαΐου. Στο άτυπο συμβούλιο θα επιδιωχθεί να υπάρξει περαιτέρω
πρόοδος στα θέματα της βιομηχανικής πολιτικής και ειδικότερα στον
περιορισμό της γραφειοκρατίας, το υψηλό κόστος ενέργειας, τη
χρηματοδότηση, την καινοτομία και την επαγγελματική κατάρτιση.

Επίσης στη συνάντηση εξετάσθηκε η πολιτική εξωτερικού εμπορίου της
ΕΕ και ιδιαίτερα η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και
επενδύσεων (ΤΤΙΡ) που θα συζητηθεί στο άτυπο συμβούλιο υπουργών
εξωτερικού εμπορίου της Αθήνας τον Φεβρουάριο. Στη συνεδρίαση έχουν
προσκληθεί και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και
αμερικανικών επιχειρήσεων και η BusinessEurope, η οποία θα
εκπροσωπηθεί και στο άτυπο συμβούλιο ανταγωνιστικότητας του
Μαΐου.