ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βαμβάκι: Πτώση των κερδών των εκκοκκιστηρίων, στη χρήση 2012-2013

vamvaki-ptosi-ton-kerdon-ton-ekkokkistirion-sti-chrisi-2012-2013-2004036

Βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία, αλλά μειωμένα, σχεδόν οριακά καθαρά κέρδη, παρουσιάζουν ως σύνολο οι βιομηχανίες παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος που έκλεισαν οικονομική χρήση την 30η Ιουνίου 2013 και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα για την περίοδο 1.7.2012-30.6.2013.

Πρόκειται για 21 επιχειρήσεις εκκόκκισης βάμβακος που λειτουργούν εκκοκκιστήρια στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τον νομό Βοιωτίας. Οι εταιρείες αυτές απορροφούν περισσότερο από το 80% του εγχώριου σύσπορου βάμβακος και διαθέτουν σχεδόν το 90% της παραγωγής τους στη διεθνή αγορά, αφού η ελληνική κλωστοϋφαντουργία έχει συρρικνωθεί σε δραματικά χαμηλά επίπεδα.

Σε συγκρίσιμη βάση, λαμβανομένων υπόψη μεταβολών που σημειώθηκαν στη δομή ορισμένων επιχειρήσεων, οι 21 βιομηχανίες κατέγραψαν αθροιστικές πωλήσεις αυξημένες κατά 12%, ύψους 429,97 εκατ. ευρώ. Ωστόσο μόνο οι δέκα από τις 21 εταιρείες αύξησαν τις πωλήσεις τους.

Τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε απόλυτα μεγέθη κατά 3% (ανήλθαν σε 16,02 εκατ. ευρώ), αλλά μειώθηκαν ως ποσοστό των πωλήσεων στο 3,7% (4% έναν χρόνο νωρίτερα). Επίσης, τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν σε απόλυτα μεγέθη κατά 8% (ανήλθαν σε 11,79 εκατ. ευρώ), αλλά μειώθηκαν ως ποσοστό των πωλήσεων στο 2,7% (2,8% έναν χρόνο νωρίτερα).

Αντιθέτως, τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων μειώθηκαν σε απόλυτα μεγέθη κατά 58% (περιορίστηκαν σε 2,84 εκατ. ευρώ, από 6,74 εκατ. ευρώ) και κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα ως ποσοστό των πωλήσεων (0,7%, από 1,8%). Επίσης, τα συνολικά καθαρά κέρδη τους, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν οριακά θετικά (περιορίστηκαν σε περίπου 60.000 ευρώ, από 2,70 εκατ. ευρώ) και μηδενίστηκαν ως ποσοστό των πωλήσεων (0%, από 0,7%).

Βελτιωμένα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) είχαν οκτώ επιχειρήσεις, ενώ βελτιωμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) είχαν δώδεκα.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από αυξημένες χρηματοοικονομκές και έκτακτες, ανόργανες δαπάνες.

Οι 21 επιχειρήσεις είχαν μέση απόδοση του ενεργητικού τους (259,10 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) σε EBITDA 6,2%, από 5,9% έναν χρόνο νωρίτερα.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από στοιχεία της βάσης βιομηχανικών οικονομικών δεδομένων www.inr.gr, οι 21 εν λόγω επιχειρήσεις, οι οποίες στο σύνολό τους σχεδόν οφείλουν μικρό ή μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους και στην παραγωγή βαμβακόσπορου, βαμβακόπιτας και βαμβακέλαιου, καθώς και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων και αγροτικών εφοδίων, κατά την οικονομική χρήση 17.2012-30.6.2013 κατέγραψαν:

Η ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ (στη Βοιωτία) έσοδα 8,06 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,2%, EBITDA 0,88 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,47 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,31 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,35 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,74 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 13,9%.

Η ΒΑΜΒΑΞ ΑΒΕΕ (στη Βοιωτία) έσοδα 5,99 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,2%, EBITDA 1,12 εκατ. ευρώ (0,73 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,72 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,57 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,76 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,80 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 19,4%.

Η ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ (στη Λάρισα) έσοδα 99,06 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 39,6%, EBITDA 2,66 εκατ. ευρώ (7,63 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 1,01 εκατ. ευρώ (6,74 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,52 εκατ. ευρώ (4,75 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 45,71 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 13,76 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 5,8%.

Η Γ&Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΕ (στην Ημαθία) έσοδα 12,55 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,8%, EBITDA 0,27 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,40 εκατ. ευρώ (-0,35 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,41 εκατ. ευρώ (-0,36 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 10,69 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,74 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 2,5%.

Η ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ (στη Βοιωτία) έσοδα 7,87 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 28,7%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,66 εκατ. ευρώ (-0,61 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,70 εκατ. ευρώ (-0,66 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,86 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,40 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 0,4%.

Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΕ (στη Βοιωτία) έσοδα 19,81 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31,1%, EBITDA 0,94 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,19 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,65 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,96 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 8%.

Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΒΕΕ (στην Ημαθία) έσοδα 12,30 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,6%, EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,31 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,45 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 5,8%.

Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ AΕ (στις Σέρρες) έσοδα 10,10 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,9%, EBITDA 0,71 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,32 εκατ. ευρώ (-0,17 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,18 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,82 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 9,1%.

Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ AΒΕΕ (στην Καρδίτσα) έσοδα 11,18 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,8%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,93 εκατ. ευρώ (-0,95 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,00 εκατ. ευρώ (-0,95 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,14 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,79 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 0,3%.

Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ AΕ (στην Καβάλα) έσοδα 25,00 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28,2%, EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,93 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,37 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 1,7%.

Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ AΕ (στην Πέλλα) έσοδα 10,66 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,1%, EBITDA 0,76 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,33 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,25 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,83 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,42 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 13,1%.

Η ΕΞΙ ΑΛΦΑ ΑΕ (στη Ροδόπη) έσοδα 5,11 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 52,1%, EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,25 εκατ. ευρώ (-0,59 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,25 εκατ. ευρώ (-0,68 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,57 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,25 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι -0,9%.

Η ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (στη Ροδόπη) έσοδα 22,40 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,6%, EBITDA 0,72 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,33 εκατ. ευρώ (0,94 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 24,83 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 8,55 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 2,9%.

Η ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ (στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα) έσοδα 85,33 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,4%, EBITDA 5,10 εκατ. ευρώ (3,40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 3,19 εκατ. ευρώ (2,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 2,46 εκατ. ευρώ (1,59 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 33,89 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 18,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 15%. Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με ομοειδείς θυγατρικές της, η επιχείρηση κατέγραψε έσοδα 114,70 εκατ. ευρώ, EBITDA 6,87 εκατ. ευρώ και ίδια καθαρά κέρδη 2,67 εκατ. ευρώ.

Η ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ (στην Καρδίτσα) έσοδα 29,92 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 63,2%, EBITDA 0,70 εκατ. ευρώ (-0,74 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,33 εκατ. ευρώ (-1,87 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,50 εκατ. ευρώ (-2,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 18,23 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,61 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 3,9%.

Η ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ε. Δ. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ AΕ (στις Σέρρες) έσοδα 4,57 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,6%, EBITDA -0,32 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,66 εκατ. ευρώ (-0,48 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,65 εκατ. ευρώ (-0,48 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,06 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,96 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι -10,6%.

Η ΠΕΛΛΑ ΑΒΕΕ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 0,20 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 95,3%, EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,38 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,38 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,26 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι -2,2%.

Η ΠΗΛΕΑΣ AGRO AE (στη Λάρισα) έσοδα 11,83 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 28,5%, EBITDA -0,14 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,36 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,36 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,51 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,30 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι -27,5%.

Η ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΕ (στις Σέρρες) έσοδα 20,82 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2%, EBITDA 0,91 εκατ. ευρώ (1,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,11 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,62 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 7,5%.

Η MAVICOTTON ΕΠΕ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 2,10 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16,9%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,28 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,20 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 2,9%.

Η SKL ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ AΕ (στη Βοιωτία), η οποία προήλθε από συγχώνευση και δημοσίευσε ισολογισμό με μη συγκρίσιμα στοιχεία για την προηγούμενη χρήση, έσοδα 25,11 εκατ. ευρώ, EBITDA 1,25 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη -0,12 εκατ. ευρώ, απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 31,31 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,14 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 4%.

Αντιθέτως, δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά οικονομικά στοιχεία των ομοειδών επιχειρήσεων ΒΑΪΤΣΟΥ Κ. ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ (Φθιώτιδα), ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ AΒΕΕ (Ροδόπη), ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ – ΜΑΡΚΟΥ AΕ (Θεσσαλονίκη), ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ – ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ AΕ (Ροδόπη), ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ AΕ (Καρδίτσα), ΚΑΠΑ – ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕ (Δράμα), ΚΑΡΠΟΣ ΑΕΒΕ (Λάρισα) και ΜΑΡΚΟΥ Κ. Β. ΑΒΕΕ (Βοιωτία), οι οποίες την προηγούμενη χρήση είχαν αθροιστικές πωλήσεις 102,92 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη -3,43 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την εκκοκκιστική περίοδο 2013-2014, αυτή εξελίσσεται, ως γνωστόν, υπό δυσχερέστερες συνθήκες για τις επιχειρήσεις, λόγω έλλειψης τραπεζικών πιστώσεων, πτωτικής πορείας των τιμών του βάμβακος και αδύναμης διεθνούς ζήτησης, η οποία οφείλεται σε προβλέψεις διεθνών αναλυτών για ενδεχόμενη περαιτέρω πτώση των τιμών. Ωστόσο, η συγκομιδή του σύσπορου βάμβακος ήταν καλύτερη του αναμενομένου, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Αδυνατώντας να εξασφαλίσουν οποιαδήποτε χρηματοδότηση, ορισμένα εκκοκκιστήρια τέθηκαν προς ενοικίαση ή προσφέρθηκαν να εργαστούν φασόν για άλλες, χρηματοοικονομικά ισχυρότερες επιχειρήσεις. Η συγκεντροποίηση του τομέα σε λιγότερες επιχειρήσεις φαίνεται ότι επιταχύνεται.