ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΘ: Στήριξη της ιχθυοκαλλιέργειας μέσω «Οργάνωσης Παραγωγών»

seth-stirixi-tis-ichthyokalliergeias-meso-organosis-paragogon-2011890

Την ανάγκη δημιουργίας Οργάνωσης Παραγωγών (ΟΠ), δηλαδή ενός φορέα με κύριους στόχους την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου βασιζόμενη στους πυλώνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα), επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) με αφορμή τον νέο κανονισμό της ΕΕ για την κοινή οργάνωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου φορέα θα συνδράμει στη στήριξη του εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της ιχθυοκαλλιέργειας. Κύριοι στόχοι της Οργάνωσης Παραγωγών είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, καθώς θα δραστηριοποιηθεί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων προώθησης των προϊόντων της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες αγορές, αλλά και στην πραγματοποίηση στοχευμένης έρευνας για τη μείωση κόστους, τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και τη διαφοροποίηση των ελληνικών προϊόντων.

Βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, ο ΣΕΘ εκτιμά ότι η Οργάνωση Παραγωγών μπορεί να λάβει σημαντική χρηματοδότηση για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η οποία μπορεί να φτάσει ετησίως έως το 2% της μέσης αξίας της παραγωγής της περιόδου 2009- 2011.

«Το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί σημαντική ευκαιρία, καθώς στη δεδομένη οικονομική συγκυρία δίνεται στον κλάδο η δυνατότητα να σχεδιάσει ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό "εργαλείο" το οποίο θα καταστήσει πιο ανταγωνιστικές και εύρωστες τις ελληνικές επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας, δίνοντας παράλληλα ώθηση στον πιο εξωστρεφή κλάδο παραγωγής τροφίμων της ελληνικής οικονομίας» επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΘ.