ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αίτηση πτώχευσης υπέβαλε η «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες»

aitisi-ptocheysis-ypevale-i-dias-ichthyokalliergeies-2014088

Αίτηση πτώχευσης, λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας κάλυψης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της, ώστε να ληφθούν άμεσα προστατευτικά μέτρα υπέρ της εταιρείας, αποφάσισε να υποβάλει το διοικητικό συμβούλιο της «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες».

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη σε συνέχεια της απόφασης του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δυνάμει της οποίας η αίτηση της εταιρείας περί ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα απορρίφθηκε.

«Με δεδομένη την πίστη του στο μέλλον της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης με τις τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές της, καθώς η προοπτική αυτή αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη και μακρόπνοη λύση στο σημερινό οικονομικό αδιέξοδο, το οποίο αντιμετωπίζει η ΔΙΑΣ» τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αίτηση πτώχευσης δεν καθιστά απαγορευτική την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές και την ανάκληση της αίτησης πτώχευσης της «Δίας».

Εξάλλου, αλλαγές επήλθαν στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου της εταιρείας καθώς τα μέλη Oleg Karpushev, Yury Vinokurov και Ιωάννης Μπουγάς υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους για προσωπικούς λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών σε επόμενη συνεδρίασή του και ως εκ τούτου ενεργοποιεί το άρθρο 13 του καταστατικού τής εταιρείας προκειμένου να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάστασή του.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γνωστοποιηθεί στην πρώτη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα λάβει χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ