ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 2,715 δισ. ευρώ η εισροή των ξένων κεφαλαίων στο Χ.Α. το τελευταίο 17μηνο

xrhmatisthrio2
s20_xa_0804

Kεφάλαια ύψους 2,715 δισ. ευρώ έχουν διοχετεύσει στο χρηματιστήριο οι ξένοι επενδυτές για 17 συνεχόμενους μήνες (Νοέμβριος 2012-Μάρτιος 2013) για την αγορά ελληνικών τίτλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια τον περασμένο Μάρτιο, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 52,9% έναντι 51,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 2,7%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (25.082,91 εκατ. ευρώ ή 35,8%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 34,0%, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 3,7% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα (συμμετοχή ξένων χωρίς ΤΧΣ Φεβρ. 2014: 32,8%). Στις 33.730 ανήλθαν οι ενεργές μερίδες επενδυτών (από 29.910 τον Φεβρουάριο του 2014). Επίσης ανοίχθηκαν 1.121 νέες μερίδες επενδυτών (από 1.054 τον προηγούμενο μήνα). Η Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2014 έφτασε τα 2,520 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 42,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1,771 δισ. ευρώ. Σε σχέση με τον Μάρτιο 2013 που η αξία συναλλαγών ήταν 1,179 δισ. ευρώ, σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 113,7%. Τον Μάρτιο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 103,32 εκατ. ευρώ. Οι εισροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (85,84 εκατ. ευρώ), από νομικά πρόσωπα (17,60 εκατ. ευρώ) και από λοιπά νομικά πρόσωπα (1,16 εκατ. ευρώ), ενώ οι εκροές προέρχονται από ιδιώτες αλλοδαπούς (1,27 εκατ. ευρώ).

Οι Ελληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 84,49 εκατ. ευρώ. Οι εκροές προέρχονται από Ελληνες ιδιώτες (50,33 εκατ. ευρώ), από αμοιβαία κεφάλαια (25,79 εκατ. ευρώ), από ασφ. εταιρείες και συνταξιοδοτικά κεφάλαια (7,23 εκατ. ευρώ), από εταιρείες επενδύσεων (1,39 εκατ. ευρώ), από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (1,04 εκατ. ευρώ) και από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (0,88 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισροές προέρχονται από τον δημόσιο τομέα (1,15 εκατ. ευρώ) και από λοιπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες (1,01 εκατ. ευρώ). Τα υπόλοιπα 18,83 εκατ. ευρώ που εμφανίζονται ως εκροές από λοιπούς επενδυτές αφορούν μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρισθεί από τους αρμόδιους χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας. Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2014 πραγματοποίησαν το 59,8% των συναλλαγών (σε σχέση με το 52,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Μάρτιο 2013 είχαν πραγματοποιήσει το 48,8% των συναλλαγών). Οι Ελληνες ιδιώτες επενδυτές τον Μάρτιο 2014 πραγματοποίησαν το 22,3% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 24,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 29,0% των συναλλαγών). Οι Ελληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Μάρτιο 2014 πραγματοποίησαν το 16,1% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 20,0% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 20,6% των συναλλαγών). Οι Ελληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 84,49 εκατ. ευρώ. Οι εκροές προέρχονται από Ελληνες ιδιώτες (50,33 εκατ. ευρώ), από αμοιβαία κεφάλαια (25,79 εκατ. ευρώ), από ασφ. εταιρείες και συνταξιοδοτικά κεφάλαια (7,23 εκατ. ευρώ) και από εταιρείες επενδύσεων (1,39 εκατ. ευρώ).