ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (26/4/14)

syntoma-26-4-14-2019753

Eurobank Properties
Διανομή μερίσματος 0,18 ανά μετοχή

Tη διανομή μερίσματος ύψους 0,18 ευρώ ανά μετοχή (που διαμορφώνεται τελικά στο 0,182 ευρώ αν συνυπολογιστούν και οι ίδιες μετοχές) αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank Properties. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται στις 29 Απριλίου, ενώ από τις 17 Απριλίου οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς δικαίωμα μερίσματος.

FOURLIS
Σεπτέμβριο τα εγκαίνια στη Σόφια

Στις 4 Σεπτεμβρίου αναμένονται τα εγκαίνια του εμπορικού κέντρου της Fourlis στη Σόφια της Βουλγαρίας. Το Sofia Ring Mall, το οποίο καταλαμβάνει έκταση 100.000 τ.μ., αναμένεται να φιλοξενήσει συνολικά 200 καταστήματα. Υπενθυμίζεται ότι αναπτύσσεται από joint venture εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Danaos (του επιχειρηματία Γ. Κούστα) και του ομίλου Φουρλή, και βρίσκεται στην περιφέρεια της Σόφιας κοντά στη Βίτοσα. Το κόστος για τη δημιουργία του εμπορικού κέντρου άγγιξε τα 120 εκατ., ενώ τα 170 εκατ. υπερβαίνει η συνολική επένδυση της Danaos στην περιοχή, όπου προχωρούν και οικιστικά projects.

TRASTOR
Απόφαση για μέρισμα

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Trastor που συνεδρίασε την 23η Απριλίου 2014, στην οποία παραστάθηκαν 17 μέτοχοι που εκπροσωπούν 42.326.978 μετοχές επί συνόλου 54.888.240, δηλαδή το 77,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε ομοφώνως τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 4.939.942,00 ευρώ, ήτοι καθαρό μέρισμα 0,09 ευρώ ανά μετοχή. Από χθες η μετοχή διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2013 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

ΑΤΤΙΚΑΤ
8 Μαΐου η έφεση

Στις 8 Μαΐου είναι προγραμματισμένη να δικαστεί η έφεση που έχει ασκήσει η διοίκηση της ΑΤΤΙΚΑΤ εναντίον της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της 25ης Οκτωβρίου 2013, σύμφωνα με την οποία είχε απορριφθεί το αίτημα ένταξης της εισηγμένης στη διαδικασία του άρθρου 99. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ορκωτός ελεγκτής και η διοίκηση της ΑΤΤΙΚΑΤ επισημαίνουν υψηλό κίνδυνο σχετικά με τη συνέχιση ή όχι της δραστηριότητας, καθώς με βάση τις αναθεωρημένες λογιστικές καταστάσεις του 2013 τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά (-24,2 εκατ. ευρώ), οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εργαζόμενους, προμηθευτές, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονταν στα 51,9 εκατ.