ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 684,72 εκατ. οι ζημίες 1.210 ελληνικών επιχειρήσεων το 2013

sta-684-72-ekat-oi-zimies-1-210-ellinikon-epicheiriseon-to-2013-2020183

Συνολικές ζημίες προ φόρων ύψους 684,72 εκατ. ευρώ εμφάνισαν το 2013 οι 1.210 ελληνικές επιχειρήσεις που είναι καταχωρισμένες στα αρχεία της ICAP Databank με δημοσιευμένους ισολογισμούς μέχρι και την 11η Απριλίου 2014. Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε και την παρελθούσα χρήση να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθιάς ύφεσης, με αναπόφευκτη συνέπεια τη συρρίκνωσή της. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής είχε ως συνέπεια στη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας (2010-2013) η σωρευτική μείωση του ΑΕΠ να υπερβεί το 20%, ενώ για το 2013 το ΑΕΠ κατέγραψε πτώση με ετήσιο ρυθμό 3,9% (μεταβολή σε σταθερές τιμές).

Σε αυτές τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες η ICAP Databank παρουσιάζει μια πρώτη εικόνα των εξελίξεων, όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων, με βάση το πρώτο δείγμα εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό, εκ των οποίων οι 321 είναι βιομηχανικές, οι 340 εμπορικές, οι 63 εταιρείες του τεχνικού-κατασκευαστικού τομέα, οι 450 λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (δεν περιλαμβάνονται τράπεζες/ ασφάλειες) και 36 επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.

Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα χρήσεως των επιχειρήσεων του δείγματος (1.210 εταιρείες), προκύπτει σημαντική μείωση των συνολικών πωλήσεων, κατά 6,3%, οι οποίες και διαμορφώθηκαν σε 48,25 δισ. ευρώ περίπου το 2013. Ωστόσο, η αδυναμία περαιτέρω περιορισμού του κόστους πωλήσεων οδήγησε σε πτώση των αντίστοιχων μεικτών κερδών με πολύ εντονότερο ρυθμό (-12,9%). Η μεταβολή αυτή ήταν καθοριστική και οδήγησε σε συρρίκνωση του λειτουργικού αποτελέσματος (-69,4%), ενώ ακόμη και η δραστική περικοπή των μη λειτουργικών εξόδων δεν στάθηκε ικανή να ανατρέψει την εικόνα.

Βάσει των πρώτων διαθέσιμων ισολογισμών, από τους επιμέρους τομείς, ο μόνος τομέας που εμφάνισε θετικό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρων) για την τελευταία χρήση ήταν το εμπόριο (γεγονός όμως που οφείλεται κυρίως σε μία μεγάλη επιχείρηση με υψηλή κερδοφορία, η οποία και επηρέασε το συνολικό τομεακό αποτέλεσμα).

Σχετικά με τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, αρνητικός παραμένει ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (-2,11% το 2013), ενώ σημειώθηκε και μείωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους (σε 15,87% το 2013 από 17,06% το 2012). Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 659 (ποσοστό 54,5%) ήταν κερδοφόρες το 2013, με συνολικά κέρδη προ φόρου 2,12 δισ. ευρώ. Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο καθορίσθηκε από τις συνολικές ζημίες (2,81 δισ. ευρώ) των ζημιογόνων εταιρειών. Αναφορικά με τον τουριστικό τομέα, ο αριθμός των διαθέσιμων ισολογισμών για το 2013 είναι πολύ μικρός (36 επιχειρήσεις) και ως εκ τούτου υποστηρίζει η Icap δεν θεωρείται σκόπιμη οποιαδήποτε ανάλυση σε αυτήν τη φάση.

Ο τομέας της βιομηχανίας παρότι δεν είχε τη χειρότερη επίδοση σε επίπεδο μεταβολής του κύκλου εργασιών, όχι μόνο δεν απέφυγε τις ζημίες αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με εκτίναξη ζημιών το τελευταίο έτος. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 321 βιομηχανικών εταιρειών του δείγματος, προκύπτει μείωση των πωλήσεων κατά 6,65%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 24,2 δισ. ευρώ περίπου το 2013.