ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση εσόδων και ζημίες για τέταρτο συνεχόμενο έτος

Μείωση εσόδων και ζημίες για τέταρτο συνεχόμενο έτος

To 2013 ήταν η 5η διαδοχική χρονιά μείωσης των εσόδων και η 4η συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας υπέστησαν ζημίες. Ηταν επίσης έτος «απομόχλευσης», καθώς οι Α.Ε. και ΕΠΕ της χώρας κατάφεραν να μειώσουν την έκθεσή τους στον τραπεζικό δανεισμό κατά 18%. Ηταν, τέλος, έτος περαιτέρω ισχυροποίησης των ισχυρών. Οι συνολικές πωλήσεις για το ελληνικό επιχειρείν εμφανίζονται να έχουν υποχωρήσει σε ποσοστό κοντά στο 4%, η μεικτή κερδοφορία περίπου κατά 5%, ενώ οι ζημίες ήταν αισθητά μειωμένες σε σχέση με αυτές του 2012, ωστόσο για μία ακόμη χρονιά το αποτέλεσμα είναι αρνητικό.

Το συμπέρασμα προκύπτει από την επεξεργασία 6.035 ισολογισμών που έχει επεξεργαστεί η ICAP Databank. H εικόνα πλέον δεν αντιστρέφεται, καθώς το δείγμα είναι πολύ μεγάλο (σ.σ. η ICAP παρακολουθεί συστηματικά τις οικονομικές επιδόσεις όλων των Α.Ε. και των ΕΠΕ που δημοσιεύουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα), ενώ σε αυτό έχουν ενσωματωθεί οι ισχυρότερες επιχειρήσεις της χώρας. Τι δείχνει η επεξεργασία;

Ο αθροιστικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 110,27 δισ. ευρώ (έναντι 113,79 δισ. ευρώ που ήταν τα έσοδα των αντίστοιχων επιχειρήσεων το 2012).

Οι ζημίες έφτασαν στα 861 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικού αποτελέσματος ύψους 1,74 δισ. ευρώ το 2012.

l Το μεικτό κέρδος μειώθηκε στα 19,9 δισ. ευρώ έναντι 21 δισ. ευρώ το 2012.

Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το 2013 αποτυπώνεται στους ισολογισμούς αισθητή μείωση του τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος περιορίστηκε κατά 18,4%, πέφτοντας από τα 25,7 στα 21 δισ. ευρώ.

Εμπόριο: Οι 2.050 επιχειρήσεις είναι εμπορικές και η αθροιστική τους επίδοση ήταν θετική το 2013, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών. Ο τζίρος συμπιέστηκε στα 36,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5,26% σε σχέση με το 2012, ενώ τα κέρδη ανήλθαν στα 818 εκατ. ευρώ έναντι 94 εκατ. ευρώ το 2012. Η μεικτή κερδοφορία μειώθηκε στα 6,8 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,5% σε σχέση με το 2012 (ήταν 7 δισ. ευρώ). Τα δάνεια προς τις τράπεζες μειώθηκαν κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκαν στα τέσσερα δισ. ευρώ έναντι 5,4 δισ. ευρώ το 2012. Από τις 2.050 επιχειρήσεις, οι 1.338 ήταν κερδοφόρες και οι υπόλοιπες ζημιογόνες.

Βιομηχανία: Οι 1.501 βιομηχανικές επιχειρήσεις έκλεισαν τη χρονιά με ζημίες 597 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικού αποτελέσματος 389 εκατ. ευρώ το 2012. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 40,985 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 4,37% σε σχέση με το 2012 (ήταν 42,86 δισ. ευρώ) ενώ η μεικτή κερδοφορία περιορίστηκε αισθητά στα 5,158 δισ. ευρώ από 5,622 δισ. ευρώ το 2012). Οι οφειλές προς τις τράπεζες μειώθηκαν κατά 17,7% και διαμορφώθηκαν στα 7,29 δισ. ευρώ από 8,86 ευρώ το 2012. Από τις 1.501 βιομηχανίες, οι 925 ήταν κερδοφόρες και μοιράστηκαν κέρδη 1,11 δισ. ευρώ. Από την άλλη, οι 575 ζημιογόνες εταιρείες είχαν αρνητικές ζημίες 1,71 δισ. ευρώ, διευρυμένες κατά 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2012.

Υπηρεσίες: Οι 2.094 επιχειρήσεις που κατατάσσονται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών ήταν –αθροιστικά– ζημιογόνες κατά ένα δισ. ευρώ (από 1,226 δισ. ευρώ το 2012). Τα έσοδά τους μειώθηκαν κατά 3,92% στα 31,8 δισ. ευρώ (έναντι 33,13 δισ. ευρώ) ενώ το μεικτό κέρδος περιορίστηκε στα 7,519 δισ. ευρώ από 8,095 δισ. ευρώ το 2012. Οι οφειλές προς τις τράπεζες μειώθηκαν κατά 15,23% στα 8,9 δισ. ευρώ έναντι 10,54 δισ. ευρώ το 2012. Οι ζημιογόνες εταιρείες ήταν 802 και εμφάνισαν ζημίες 3,18 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η ICAP δεν ενσωματώνει τους ισολογισμούς των τραπεζών στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών. Αν ενσωματώνονταν και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο, καθώς σωρρευτικά οι τράπεζες είχαν κέρδη το 2013. Οι 1.273 κερδοφόρες εταιρείες παροχής υπηρεσιών είχαν κέρδη 2,142 δισ. ευρώ έναντι 2,282 δισ. ευρώ το 2012.

Από τις 6.035 επιχειρήσεις του δείγματος, ζημιογόνος ήταν τουλάχιστον η μία στις τρεις. Στη βάση δεδομένων της ICAP εμφανίζονται μέχρι στιγμής 2.257 επιχειρήσεις οι οποίες μοιράστηκαν ζημίες ύψους 5,5 δισ. ευρώ (έναντι 6,1 δισ. ευρώ). Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι μισές ζημίες (περίπου 2,5 δισ. ευρώ) προήλθαν από 18 εταιρείες.

Οι 3.778 κερδοφόρες επιχειρήσεις μοιράστηκαν έσοδα 68 δισ. ευρώ και κέρδη 4,8 δισ. ευρώ έναντι 3,65 δισ. ευρώ το 2012. Το 41% αυτών των κερδών μοιράστηκαν 15 επιχειρήσεις.