ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κοινές ευρωπαϊκές επενδύσεις για τόνωση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη

Κοινές ευρωπαϊκές  επενδύσεις για τόνωση  της ανάπτυξης  στην Ευρωζώνη

Την πραγματοποίηση κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων για την τόνωση της ανάπτυξης στις οικονομίες της Ευρωζώνης πρότεινε ο κ. Μπενουά Κερέ μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, μιλώντας στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα.

«Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», τόνισε ο κ. Κερέ, «εφόσον σχεδιαστούν σωστά, οδηγούν σε μεγαλύτερη ευημερία για κάθε χώρα και, ταυτόχρονα, αυξάνουν την ανθεκτικότητα της ΟΝΕ συνολικά, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική και στην κοινωνική σταθερότητα. Επομένως, η ανάπτυξη και η σταθερότητα αλληλοενισχύονται». Οπως τόνισε στην ομιλία του το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ: Η σύγκλιση των εθνικών δομών θα μπορούσε να συμπληρωθεί με την από κοινού ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο από δύο απόψεις.

Συμπληρωματικά προς τις πρωτοβουλίες κανονιστικού χαρακτήρα, θα μπορούσε να αναληφθεί μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων, μέσω της καλύτερης διοχέτευσης των ιδιωτικών αποταμιεύσεων προς επενδυτικά σχέδια, καθώς και μέσω του συντονισμού των διαθέσιμων προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων. Πέραν αυτού, θα μπορούσε κανείς να οραματιστεί την πραγματοποίηση κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε δημόσια αγαθά, όπως στους κλάδους δικτύων και σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, μέσω των οποίων θα μπορούσε να ενισχυθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της Ευρώπης και να αντισταθμιστεί η μείωση των δημόσιων επενδύσεων σε οικονομίες που πλήττονται από διαταραχές. Αυτό θα πρέπει όμως να επιτευχθεί με τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δαπάνες, χωρίς να υπονομεύονται οι προσπάθειες που εξακολουθούν να είναι αναγκαίες για τη μείωση των επιπέδων του χρέους. Σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα, η διαδικασία σύγκλισης θα μπορούσε να κορυφωθεί με τη μεταβίβαση ορισμένων δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό να ενισχυθεί ο επιμερισμός του κινδύνου εντός της νομισματικής ένωσης. Επιτρέψτε μου όμως να σας επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνον από τη στιγμή που θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών αλλά και εντός των χωρών, δηλαδή από τη στιγμή που θα επιστρέψουμε σε πορεία ανάπτυξης, θα υποχωρήσουν η ανεργία και οι ανισότητες και θα επιτευχθεί επαρκής σύγκλιση των οικονομιών. Πλέον γίνεται λόγος για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, τόνισε ο κ. Κερέ.