ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μαζί με GTECH στα VLTs ο ΟΠΑΠ

Μαζί με GTECH στα VLTs ο ΟΠΑΠ

Σε πλήρη συμμόρφωση με την πολιτική της εταιρείας για διαφάνεια σε κάθε επιχειρηματικό πεδίο έγινε η επιλογή της GTECH ως παρόχου για τη διαχείριση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος του δικτύου VLTs (παιγνιομηχανές), υπογραμμίζει ο ΟΠΑΠ.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η επιλογή προέκυψε ύστερα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν τέσσερις εταιρείες.
Η αξιολόγηση των προσφορών βασίστηκε σε ξεκάθαρα καθορισμένα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, τα οποία προσδιορίζονταν με σαφήνεια στην πρόσκληση υποβολής πρότασης, καθώς και σε αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία.

Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων ολοκληρώθηκε επιτυχώς και σε πλήρη συμμόρφωση με την πολιτική της εταιρείας για διαφάνεια σε κάθε επιχειρηματικό πεδίο.